התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
לחצו על התמונות להגדלה


מה שצריך לדעת...(מיקוד)


- בתחביר      - במערכת הצורות


תובנות ולקחי הוראה - חורף תשע''ז 

משרד החינוך

מסקנות והנחיות בעקבות המבחן האחרון.
חורף תשע"ו 2016


תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   הטקסטים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינהקיץ תשע"ו
 2016


תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי

פתרון הבנה + צורות יניב סננס      לשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה תיכון בן צבי

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

כל מה שהייתי צריך לדעת

למדתי בטיול השנתי

השאלות        המאמרים

פתרון

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

 תחביר / מע' הצורות חן ינאי

שם המספר רועי שלומי     מבחן תשע"ו 2016 - עצמאיים/דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון זהבה חזן

כתיבה ממזגת  רועי קריב


חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום       פתרון  אנקורי   פתרון  יניב סננס

סקירה ממזגת  דימה שמיס

לקחי בחינה  משה"ח


  

שאלון 70% - מיזם כתיבה

חורף תשע"ז  - שאלון