התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
לחצו על התמונות להגדלה


מה שצריך לדעת...(מיקוד)


- בתחביר      - במערכת הצורות


חוזר מפמ"ר תשע"ח

(תכנית הלימודים)

תובנות ולקחי הוראה - חורף תשע''ז 

משרד החינוך

מסקנות והנחיות בעקבות המבחן האחרון.

בחינות בגרות

לתכנית 70%