התכנית החדשה - 70% 
עצמאיים/דתיים - לשון, הבנה והבעה
לחצו על התמונות להגדלה

תשע"ו  2016 

מהגרים נקבצו עליה

       השאלון        המאמרים        פתרון זהבה חזן
מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
כתיבה ממזגת  
רועי קריב

 
תשע"ז  2017 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים
פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
 
מסמך התכנית

הדגשים והבהרות בתכנית