התכנית החדשה - 70% 
עצמאיים/דתיים - לשון, הבנה והבעה
לחצו על התמונות להגדלה

תשע"ו  2016 

מהגרים נקבצו עליה

       השאלון        המאמרים        פתרון זהבה חזן
כתיבה ממזגת  רועי קריב

   
מסמך התכנית

הדגשים והבהרות בתכנית