התכנית החדשה - 70% 
עצמאיים/דתיים - לשון, הבנה והבעה
לחצו על התמונות להגדלה

תשע"ו  2016 

מהגרים נקבצו עליה

       השאלון        המאמרים        פתרון זהבה חזן
כתיבה ממזגת  רועי קריב

 
תשע"ז  2017 

עבודה שבלב

השאלון
פתרון לשון  לאה ישלח
 
מסמך התכנית

הדגשים והבהרות בתכנית