התכנית החדשה - 70% 
עצמאיים/דתיים - לשון, הבנה והבעה
לחצו על התמונות להגדלה

תשע"ו  2016 

מהגרים נקבצו עליה

       השאלון        המאמרים        פתרון זהבה חזן
מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
כתיבה ממזגת  
רועי קריב

 
תשע"ז  2017 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים
פתרון לשון  לאה ישלח
פתרון  זהבה חזן
מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
  
תשע"ח  2018 

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף
פתרון לשון
  לאה ישלח

מסמך התכנית

הדגשים והבהרות בתכנית