התכנית החדשה - 70% 
עצמאיים/דתיים - לשון, הבנה והבעה
לחצו על התמונות להגדלה
   הדגשים והבהרות בתכנית

תשע"ו  2016 

מהגרים נקבצו עליה

       השאלון        המאמרים        פתרון זהבה חזן
מחוון הסקירה  משה''ח
סקירה 
רועי קריב
 
תשע"ז  2017 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים
פתרון לשון  לאה ישלח
פתרון  זהבה חזן
מחוון הסקירה  משה''ח
 

תשע"ח  2018

מותר האדם


השאלון  המאמרים בסוף
פתרון לשון
  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

תשע"ט  2019

ענוש ייענש


השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח