התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון מותאם
לחצו על התמונות להגדלה

מה שצריך לדעת...(מיקוד)

- בתחביר מותאם 70%

- במערכת הצורות מותאם 70%


התאמות בשאלון המותאם

תרגילים ומתכונות 

לתכנית 70%

חורף תשע"ו 2016


תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות          הטקסטים

   פתרונות   לאה ישלח

שם המספר    תחביר    מע' צורות

מחוון הסקירה  משה''ח


קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת


השאלות        המאמרים

פתרון לחלק הלשון  לאה ישלח

סקירה + תהליך העבודה   תיכון בן צבי

מחוון הסקירה  משה''ח


חצב ברק - קיץ תשע"ו 2016


הטיול השנתי


שאלות      מאמרים

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון הסקירה  משה''ח


חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  אנקורי

סקירה   דימה שמיס      מחוון הסקירה  משה''ח    

לקחי בחינה  משה"ח


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער


השאלות           המאמרים

    פתרון  אנקורי

    סקירה  עירית שלו
    מחוון הסקירה  משה''ח

חצב ברק

קיץ תשע"ז  2017 

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות           המאמרים

סקירה עירית שלו

מחוון הסקירה  משה''חחורף 
תשע"ח

2018

המכביות
שאלון  המאמר בסוף המבחן
פתרון  אנקורי (בהמשך הדף)


קיץ תשע"ח

2018

העסקת עובדים מבוגרים

חצב ברק

קיץ תשע"ח  2018 

בתי ספר מקצועיים


שאלון  המאמר בסוף המבחן

פתרון   לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

חורף 
תשע"ט  2019    

משחקי מחשב


קיץ תשע"ט  2019

חדשות כזב


שאלון   המאמרים בסוף

פתרון   משרד החינוך

סקירה   עירית שלו

מחוון הסקירה  משה"חחצב ברק

קיץ תשע"ט  2019

מנהיגים באמת


השאלון  המאמרים בסוף  
שאלון מותאם 70% - מיזם הכתיבה

פתרונות - לאה ישלח


חורף תשע"ז  - שאלון    פתרון
קיץ תשע"ז  - שאלון    פתרון