התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון מותאם
לחצו על התמונות להגדלה

חורף תשע"ו 2016


תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות          הטקסטים

   פתרונות   לאה ישלח

שם המספר    תחביר    מע' צורות
מה שצריך לדעת...(מיקוד)


- בתחביר מותאם 70%


- במערכת הצורות מותאם 70%


קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת


השאלות        המאמרים

פתרון לחלק הלשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה   תיכון בן צבי
תרגילים ומתכונות 

לתכנית 70%

חצב ברק - קיץ תשע"ו 2016

כל מה שהייתי צריך לדעת

למדתי בטיול השנתי


שאלות      מאמרים

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

התאמות לנבחני 70% - תשע"ו

חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  אנקורי

סקירה ממזגת  דימה שמיס

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

חוזר מפמ"ר תשע"ח

(תכנית הלימודים)


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה


השאלות           המאמרים

    פתרון  אנקורי

    סקירה ממזגת  עירית שלו
    מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח


שאלון מותאם 70% - מיזם הכתיבה

פתרונות - לאה ישלח


חורף תשע"ז  - שאלון    פתרון
קיץ תשע"ז  - שאלון    פתרון

חצב ברק

קיץ תשע"ז  2017 

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות           המאמרים


מחוון כתיבה ממזגת  משה''חחורף 
תשע"ח

2018

המכביות: המשחקים האולימפיים
של העם היהודי


שאלון  המאמר בסוף המבחן
פתרון  אנקורי (בהמשך הדף)

קיץ תשע"ח

2018

למה מעסיקים לא רוצים להעסיק
עובדים מבוגרים


פתרון לשון  לאה ישלח
פתרון  אנקורי