התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון מותאם
לחצו על התמונות להגדלה

מה שצריך לדעת...(מיקוד)

- בתחביר מותאם 70%

- במערכת הצורות מותאם 70%תרגילים ומתכונות 

לתכנית 70%


חוזר מפמ"ר תשע"ח

(תכנית הלימודים)

התאמות לנבחני 70% - תשע"ו

חורף תשע"ו 2016


תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות          הטקסטים

   פתרונות   לאה ישלח

שם המספר    תחביר    מע' צורותקיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת


השאלות        המאמרים

פתרון לחלק הלשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה   תיכון בן צבי


חצב ברק - קיץ תשע"ו 2016

כל מה שהייתי צריך לדעת

למדתי בטיול השנתי


שאלות      מאמרים

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח


חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  אנקורי

סקירה ממזגת  דימה שמיס

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה


השאלות           המאמרים

    פתרון  אנקורי

    סקירה ממזגת  עירית שלו
    מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

חצב ברק

קיץ תשע"ז  2017 

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות           המאמרים


מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח


חורף 
תשע"ח

2018

המכביות: המשחקים האולימפיים
של העם היהודי


שאלון  המאמר בסוף המבחן
פתרון  אנקורי (בהמשך הדף)

קיץ תשע"ח

2018

למה מעסיקים לא רוצים להעסיק
עובדים מבוגרים

פתרון לשון  לאה ישלח
פתרון  אנקורי

חצב ברק

קיץ תשע"ח  2018 

בתי ספר מקצועיים
הזדמנות גדולה או סכנה לחברה?


שאלון  המאמר בסוף המבחן

י
חורף 
תשע"ט  2019   

משחקי מחשב
שאלון מותאם 70% - מיזם הכתיבה

פתרונות - לאה ישלח


חורף תשע"ז  - שאלון    פתרון
קיץ תשע"ז  - שאלון    פתרון