התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון מותאם
לחצו על התמונות להגדלה

חורף תשע"ו 2016


תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות          הטקסטים

   פתרונות   לאה ישלח

שם המספר    תחביר    מע' צורות
מה שצריך לדעת...(מיקוד)


- בתחביר מותאם 70%


- במערכת הצורות מותאם 70%


קיץ תשע"ו 2016


תזונה מקיימת


השאלות        המאמרים

פתרון לחלק הלשון  לאה ישלח
תרגילים ומתכונות 

לתכנית 70%


חצב ברק - קיץ תשע"ו 2016


כל מה שהייתי צריך לדעת

למדתי בטיול השנתי


שאלות      מאמרים

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

התאמות לנבחני 70% - תשע"ו
י

חורף תשע"ז 2016


לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

שאלון        פתרון  אנקורי

סקירה ממזגת  דימה שמיס


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה


שאלון

פתרון  אנקורי
שאלון מותאם 70% - מיזם הכתיבה

ללאה ישלח פתרונים :)


חורף תשע"ז  - שאלון    פתרון
קיץ תשע"ז  - שאלון    פתרון