האנגלית הופכת להיות דומיננטית יותר ויותר

קישורים להסברים מוקלטים בווידיאו על-פי

שאלון א – קיץ תשס"ז 2007

מרצה: ענבל גורן, משרד החינוך

הטקסט - שאלון א 07

שיעור 1 - הבנה

שיעור 2 - הבעה

שיעור 3אוצר המילים והמשמעים

שיעור 4 - תחביר

שיעור 5 - מערכת הצורות