בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                            התכנית החדשה - 70%               לחצו על התמונות להגדלה
 
חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   המאמרים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינה

 
קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי

פתרון  הבנה + צורות יניב סננס      לשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה
תיכון בן צבי

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות         המאמרים

 תשובות הבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

 תחביר / מע' הצורות חן ינאי

שם המספר רועי שלומי     


תשע"ו 2016
עצמאיים/דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון  זהבה חזן

סקירה ממזגת  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום       פתרון  אנקורי   פתרון  יניב סננס     סקירה דימה שמיס

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח

 


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה

השאלות     המאמרים

  פתרון  יואל גבע      פתרון  אנקורי    

סקירה ממזגת  עירית שלו

מחוון כתיבה ממזגת  משה''חקיץ תשע"ז  2017

חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות      המאמרים

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
תשע"ז 2017
החינוך העצמאי/דתי 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים
פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

 

בחינת הבגרות המתוקשבת
קיץ תשע"ז  2017
השימוש באינטרנט

המבחן + צורות

שם משתמש: student_demo

סיסמה:    student2580

המבחן + תחביר

  שם משתמשhadgama_tachbir 

סיסמה:    hadgama9870

גרסה להדפסה


 

שאלון 70% - מיזם כתיבה

חורף תשע"ז  - שאלון
קיץ תשע"ז  - שאלון