בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון רגיל 11281
לחצו על התמונות להגדלה


דף עזר
בבחינת הבגרות


מה שצריך לדעת...(מיקוד)


מיקוד תשפ"א 2021

עוד הקלות תשפ"א 2021
תרגילים ומתכונות

 

חוברות האוסף - שאלון 70%
    
 
חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   המאמרים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינה 
קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי    פתרון יניב סננס  

סקירה + תהליך העבודה /תיכון בן צבי

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות         המאמרים

פתרון ההבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב     סקירה  רועי קריב

מחוון הסקירה  משה''ח

 פתרון תחביר / מע' הצורות חן ינאי  

    
 
תשע"ו 2016
עצמאיים/דתיים
מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון  זהבה חזן     

סקירה  רועי קריב     סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח

 
חורף תשע"ז  2017 

יצירתיות אצל התלמידים

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום          סקירה דימה שמיס

מחוון הסקירה  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח
קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה


השאלות     המאמרים

  פתרון  יואל גבע      פתרון  אנקורי    

סקירה אושר לוי
    

 

 

קיץ תשע"ז  2017

חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות      המאמרים

 סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח


 
תשע"ז 2017
החינוך העצמאי/דתי 
עבודה שבלב
השאלות        המאמרים
פתרון  זהבה חזן     לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה''ח 
    

בחינת הבגרות המתוקשבת

קיץ תשע"ז  2017

טובעים בים המידע 

י
יחורף תשע"ח

2018

המכביות
קיץ תשע"ח

2018

העסקת עובדים מבוגרים
שאלון  המאמרים בסוף

פתרון   אנקורי    יואל גבע   קידום 
    

תשע"ח  2018

החינוך העצמאי/דתי

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף
פתרון לשון
  לאה ישלח

קיץ תשע"ח  2018

חצב ברק


חורף תשע"ט  2019
משחקי מחשב
השאלון המאמרים בסוף
    
 


קיץ תשע"ט  2019

חדשות כזב

שאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח


תשע"ט  2019

החינוך העצמאי/דתי

ענוש ייענש

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח
קיץ תשע"ט  2019

חצב ברק

מנהיגים באמת


השאלון  המאמרים בסוף

מחוון הסקירה  משה"ח

חורף 
תש"ף  2020
קונים באינטרנט כי זה זול


השאלון          המאמרים

פתרון  משה"ח


קיץ תש"ף 2020

(קורונה - זהה לשאלון המותאם)

פומו וג'ומו

הפספוס של החיים שלכם

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד (זהה לשאלון המותאם)

כיצד תיראה

רצועת החוף של ישראלקיץ תש"ף  2020

החינוך העצמאי/דתי

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"חקיץ תש"ף 
2020

מועד מיוחד

החינוך העצמאי/דתי


מנוחת אמת ואמונה


השאלוןחורף תשפ"א 2021

(קורונה)

למידה מטעויות


השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"חחורף תשפ"א 2021

(קורונה - נבצרים)


טובעים בים המידע


השאלון 
 

אביב תשפ"א 2021

(קורונה - מועד מיוחד)


תחרות קטלנית


השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח


   

קיץ תשפ"א 2021


שוויון מגדרי בלשון


שאלון  המאמרים בסוף
פתרון  משה"ח

 

קיץ תשפ"א 2021

החינוך העצמאי/דתי


אומנות השתיקה


השאלון


קיץ תשפ"א 2021

(מועד ב / נבצרים)


בדרך אל האושר


השאלות    המאמרים