התכנית החדשה בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון רגיל
לחצו על התמונות להגדלה
 
חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   המאמרים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינה

 
קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי

פתרון  הבנה + צורות יניב סננס      לשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה
תיכון בן צבי

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות         המאמרים

 תשובות הבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

 תחביר / מע' הצורות חן ינאי

שם המספר רועי שלומי     


תשע"ו 2016
עצמאיים/דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון  זהבה חזן

סקירה ממזגת  רועי קריב

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום       פתרון  אנקורי   פתרון  יניב סננס     סקירה דימה שמיס

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח

 


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה

השאלות     המאמרים

  פתרון  יואל גבע      פתרון  אנקורי    

סקירה ממזגת  עירית שלו

מחוון כתיבה ממזגת  משה''חקיץ תשע"ז  2017

חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות      המאמרים

סקירה ממזגת עירית שלו

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח
תשע"ז 2017
החינוך העצמאי/דתי 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים
פתרון לשון  לאה ישלח
פתרון  זהבה חזן

מחוון כתיבה ממזגת  משה''ח

 

בחינת הבגרות המתוקשבת
קיץ תשע"ז  2017
השימוש באינטרנט

המבחן + צורות

שם משתמש: student_demo

סיסמה:    student2580

המבחן + תחביר

  שם משתמשhadgama_tachbir 

סיסמה:    hadgama9870

גרסה להדפסה


י
חורף 
תשע"ח

2018

המכביות: המשחקים האולימפיים
של העם היהודי


קיץ תשע"ח

2018

למה מעסיקים לא רוצים להעסיק
עובדים מבוגרים?

שאלון  המאמרים בסוף
פתרון הבנה ולשון   

תשע"ח  2018 
עצמאיים/דתיים

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף
פתרון לשון
  לאה ישלח

קיץ תשע"ח  2018

חצב ברק

בתי ספר מקצועיים
הזדמנות גדולה או סכנה לחברה?


השאלון  המאמרים בסוף


שאלון 70% - מיזם כתיבה

חורף תשע"ז  - שאלון
קיץ תשע"ז  - שאלון