בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                            התכנית החדשה - 70%               לחצו על התמונות להגדלה
 
חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   המאמרים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינה 
קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי

פתרון  הבנה + צורות יניב סננס      לשון  לאה ישלח

סקירה ממזגת + תהליך העבודה תיכון בן צבי

 
קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות        המאמרים

 תשובות הבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

 תחביר / מע' הצורות חן ינאי

שם המספר רועי שלומי     

 

תשע"ו 2016
עצמאיים/דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון זהבה חזן

סקירה ממזגת  רועי קריב


חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום       פתרון  אנקורי   פתרון  יניב סננס

סקירה ממזגת  דימה שמיס

לקחי בחינה  משה"ח

 


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה


שאלון

פתרון  יואל גבע

פתרון  אנקורי 
סקירה ממזגת  עירית שלו
 
 


תשע"ז  2017
החינוך העצמאי/דתי 

עבודה שבלב

השאלון
פתרון לשון  לאה ישלח


 

חצב ברק

קיץ תשע"ז  2017 

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות     מאמרים


     

שאלון 70% - מיזם כתיבה

חורף תשע"ז  - שאלון
קיץ תשע"ז  - שאלון