בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%
שאלון רגיל
לחצו על התמונות להגדלה

מה שצריך לדעת...(מיקוד)

- בתחביר

- במערכת הצורות


תרגילים ומתכונות
 
 
    
 
חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות בארץ ישראל


השאלות   /   המאמרים

פתרון משה"ח   /   לקחי בחינה 
קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות         המאמרים

פתרון  אנקורי    פתרון יניב סננס  

סקירה + תהליך העבודה /תיכון בן צבי

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות         המאמרים

פתרון ההבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב         סקירה  רועי קריב

מחוון הסקירה  משה''ח

 פתרון תחביר / מע' הצורות חן ינאי  

    
תשע"ו 2016
עצמאיים/דתיים
מהגרים נקבצו עליה

  השאלון        המאמרים  

פתרון  זהבה חזן     סקירה  רועי קריב

מחוון הסקירה  משה''ח

חורף תשע"ז 2017

לוקחים ילדים בני 4

ומוציאים להם את החשק ללמוד

השאלות        המאמרים

פתרון  קידום          סקירה דימה שמיס

מחוון הסקירה  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח


קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער ועיצובה של החברה

השאלות     המאמרים

  פתרון  יואל גבע      פתרון  אנקורי    

סקירה  עירית שלו
מחוון הסקירה  משה''ח
    קיץ תשע"ז  2017

חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

השאלות      המאמרים

סקירה עירית שלו

מחוון הסקירה  משה''ח


תשע"ז 2017
החינוך העצמאי/דתי 
עבודה שבלב
השאלות        המאמרים
פתרון  זהבה חזן     לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה''ח

    
בחינת הבגרות המתוקשבת
קיץ תשע"ז  2017
השימוש באינטרנט

משתמש: student_demo
סיסמה: student2580
משתמש: hadgama_tachbir
סיסמה: hadgama9870
יחורף תשע"ח

2018

המכביות
קיץ תשע"ח

2018

העסקת עובדים מבוגרים
    

תשע"ח  2018

החינוך העצמאי/דתי

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף
פתרון לשון
  לאה ישלח

קיץ תשע"ח  2018

חצב ברק

בתי ספר מקצועיים

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון   לאה ישלח


חורף 
תשע"ט  2019
משחקי מחשב
השאלון המאמרים בסוף
    
 

קיץ תשע"ט  2019

חדשות כזב

שאלון   המאמרים בסוף

פתרון   משרד החינוך

סקירה   עירית שלו

מחוון הסקירה  משה"ח


תשע"ט  2019

החינוך העצמאי/דתי

ענוש ייענש

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח


קיץ תשע"ט  2019

חצב ברק

מנהיגים באמת


השאלון  המאמרים בסוף

מחוון הסקירה  משה"ח

    
   
   
מיזם כתיבה - חלק הלשון
חורף תשע"ז  - שאלון
קיץ תשע"ז  - שאלון