בחינות בגרות
הבנה והבעה - 2 יחידות              לחצו על התמונות להגדלה
 

תש"ן 1990

יהדות והומניזם חד הם

שאלון          פתרון משה"ח

 

תשנ"א 1991

הורדת גשם
בהשבעות ריקות

           שאלון       פתרון  משה"ח
 

תשנ"ב 
1992

על סטריאוטיפים
ועל דעות קדומות

שאלון        פתרון משה"ח

 
תשנ"ג 1993

על חובת הציות
במשטר דמוקרטי

שאלון 
       פתרון משה"ח
 
 תשנ"ד 1994

האם ניתן להציב גבולות
לחירותו של הסופר?

שאלון            פתרון משה"ח
 
תשנ"ה 1995

מדינת ישראל
והעלייה מברית המועצות

שאלון        פתרון משה"ח

תשנ"ו 1996

חינוך בחברה
הנתונה במחלוקת


שאלון       פתרון משה"ח
 
תשנ"ז 1997

אלכסנדריה

שאלון        פתרון משה"ח

 
תשנ"ח 1998

כשנגיע לגשר
נחצה אותו

שאלון        פתרון משה"ח


תשנ"ט 1999

כבוד וכבוד עצמי
אסטרטגיות של כיבוד האדם

שאלון        פתרון משה"ח

 

תש"ס 
2000

דתיים וחילוניים בישראל;
מלחמת תרבות?

שאלון        פתרון משה"ח


תשס"א 2001

היש עתיד
לשטחים הפתוחים?

שאלון        פתרון משה"חתשס"ב 2002 
חופש הביטוי
שאלון        פתרון משה"ח

תשס"ג 2003 
ראוותנות ורעבתנות

שאלון
פתרון  לאה ישלח
 
תשס"ד 2004 
נפילתו של חזון

   שאלון
פתרון  לאה ישלח
 

תשס"ה 2005 
 
שתי הכנפיים של הציפור
היהודית בת זמננו


  תשס"ו 2006 

אמת התיעוד
שקר הריאליטיתשס"ז 2007 
 
שתי עמדות בנוגע
לתו התקן החברתי