בחינות בגרות
הבנה והבעה - 2 יחידות              לחצו על התמונות להגדלה
 
קיץ תשס"א 2001

האם יש עתיד
לשטחים הפתוחים?


קיץ תשס"ב 2002 
חופש הביטוי
 

 
קיץ תשס"ג 2003 
ראוותנות ורעבתנות
 

 

קיץ תשס"ד 2004 
נפילתו של חזון
 
 
קיץ תשס"ה 2005 
 
שתי הכנפיים
של הציפור היהודית
בת זמננו
 
  
 

קיץ תשס"ו 2006 

אמת התיעוד
שקר הריאליטי

שאלון

קיץ תשס"ז 2007 
 שתי עמדות בנוגע לתו התקן החברתי