בחינות בגרות - חיבור עברי           לחצו על התמונות להגדלה
 
   
קיץ תשמ"ה
1985

  


 

 

1. על מנהיגות ומנהיגים

2. הטלפון הסלולרי – מחיר הנוחות והקדמה

3. כביש חוצה ישראל

4. לימוד השואה – בארץ או בפולין?

5. ערכים וחשיבותם לחברה

6. האמנות היא שפת הנפשמחוון קיץ תש"ס

 

חורף תשס"ב 2002

 

1. השימוש באינטרנט

2. הטיול השנתי

3. אירוע משמעותי שעיצב את העידן המודרני

4. חוסר כנות ביחסי בינאישיים

5. האדם והטבע

6. ספורט תחרותי

 

קיץ תשס"ב 2002

 

1. העיתונות בחברה הדמוקרטית

2. די לאלימות

3. קליטת עלייה

4. מעורבות תושבים במקום מגוריהם

5. ערכה של חברות

6. התפתחות מדעית טכנולוגית

 

חורף תשס"ג 2003

 

1. שיפור החיים על פני כדור הארץ

2. תנועות הנוער לאן?

3. מצב האישה בישראל

4. ספורט אתגרי

5. בין אדם לחברו

6. "תרבות המותגים"

 

קיץ תשס"ג 2003

 

1. הקשר בין האדם לבעלי החיים

2. האם יש לבטל את בחינות הבגרות?

3. מעמדה של הלשון העברית בימינו

4. השירה בציבור בקרב הצעירים

5. גמישות לעומת נוקשות

6. אמנות / מדע בחיינו

 

חורף תשס"ד 2004

 

1. התרחקות מהספר הישן והטוב

2. התרופפות המשמעת בבית הספר

3. משחקי מחשב אלימים + מחוון

4. חוסר הגינות בספורט

5. "איזהו גיבור? מי שעושה שונאו לאוהבו"

6. לגעת באושר

e

קיץ תשס"ד 2004

 

1. מסעות לחלל – תרומה לאנושות. האמנם?

2. תפקידה של ישראל במאבק באנטישמיות

3. תרבות הצריכה

4. הרחבת השכלה לעומת התמחות מקצועית בביה"ס העל יסודי

5. "הווי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים"

6. מחאה באמצעות אמנות

 

חורף תשס"ה 2005

 

1. הצביון היהודי של מדינה ישראל

2. עידוד המדע במדינת ישראל

3. אמנות כמשקפת מציאות

4. על חשיבות ה"שימור" בתחומים שונים

5. תופעת ההליכה בימינו

6. "איזהו חכם? הלומד מכל אדם"

 

קיץ תשס"ה 2005

 

1. מכנה משותף לתרבות הישראלית

2. חופש הביטוי

3. אמנות כמשקפת מציאות

4. רוח האדם במאבק במגבלות הגוף

5. תופעת ה"גרפיטי"

6. מדע וטכנולוגיה מול כוחות הטבע

 

חורף תשס"ו 2006

1. תרבות השיח בחברה הישראלית

2. כיצד לְשַׁמֵּר את זכר השואה?

3. מצלמות עתידניות – יתרונות וחסרונות

4. קולנוע וספרות

5. של מי החופים האלה בכלל?

6. חידון התנ"ך בישראל כיום

 

קיץ תשס"ו 2006

 

1. נוער למען הקהילה

2. המכבייה

3. איום אקולוגי על כדור הארץ

4. הרובוטים

5. כוחה של המוזיקה

6. מאמץ והישגים

 

חורף תשס"ז 2007

 

1. מנהיגים ומנהיגות

2. "התרבות לא תמות"

3. תפקיד התקשורת בחברה הדמוקרטית בשעת חרום

4. בית הספר כיום

5. ניסויים בבעלי חיים

6. יחיד מול חברה

e

קיץ תשס"ז 2007

 

1. מסעות לחלל – תרומה לאנושות. האמנם?

2. תפקידה של ישראל במאבק באנטישמיות

3. תרבות הצריכה

4. הרחבת השכלה לעומת התמחות מקצועית בביה"ס העל יסודי

5. "הווי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים"

6. מחאה באמצעות אמנות

 

 

חורף תשס"ח 2008

 

1. קווים לדמותו של הנוער הישראלי כיום

2. מזון אורגני

3. לומדים בבית

4. מוזיקת שוליים

5. תיירות איכותית

6. ארגון הזמן

 

קיץ תשס"ח 2008

 

1. הזמר העברי כראי לערכי החברה

2. ניצול יתר של משאבי הטבע

3. תואר ראשון בתיכון

4. קומיקס

5. ספורט נשים בישראל

6. רשלנות פושעת


לקחי בחינה

 

 חורף תשס"ט 2009

 

1. חשיבותם של חיי הרוח למדינת ישראל

2. חשיבותו של מאגר גנטי

3. שנת התנדבות לפני הגיוס לצה"ל

4. הקולנוע הישראלי כיום

5. כיצד עלינו לנהוג בנושא איכות הסביבה?

6. מרכיבי החינוך

 

חורף תשס"ט 2009

מועד מיוחד

 

1. משתלם לשלוט ברגשות

2. תמריץ להצלחה בבחינות

3. להגיע לעבודה באופניים

4. התמודדות עם תופעות של אלימות באירועי ספורט

5. כוחהשל הפרסומת

6. הכול דיבורים

 

קיץ תשס"ט 2009

 

1. להצביע - זכות או חובה?

2. התמודדות עם משבר המים בישראל

3. תרבות הצריכה כיום

4. העברית שבפינו

5. שמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני

6. דרך ארוכה שהיא למעשה הדרך הקצרה 

חורף תש"ע 2010

 

1. המסע לפולין כאמצעי להנצחת זכר השואה

2. הגנה על חיות הבר בישראל

3. ספרות המדע הבדיוני

4. התרמילאות הישראלית

5. מחשבים לעומת חינוך גופני

6. בין היחיד לחברהקיץ תש"ע 2010

 

1. ביקור במוזאון

2. האם יש הצדקה למסעות מאוישים לחלל

3. בעקבות חגיגות המאה לעיר תל אביב

4. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות - הצהרה בלבד?

5. "מחיר הניצחון"

6. עולם החומר ועולם הרוח תם ונשלם
החיבור העברי