בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - עולים חדשים
                                                                           עולים חדשים - שאלון א - 05                    לחצו על התמונות להגדלה
 
תאריך בחינת הבגרות
קיץ תשע''ד

12.6.2014

   

 

תשס"ב

2002

הצטרף למבצע המנויים שלנו

שאלון

 

תשס"ג

2003

הכול נשאר ב'משפחה'

שאלון

 

תשס"ד

2004

נווטים מופלאים

שאלון

 

תשס"ה

2005

כך מגיעים 

מנהרייה לנתב"ג

שאלון     תשובון 

תשס"ו

2006

מוזיקה ורגש

שאלון

 תשס"ז

2007

מה זו ידידות?

שאלון

 

 

תשס"ח

2008

דגל המדינה

שאלון 

 

תשס"ט

2009

האקלים בארץ ומצב המים

 

שאלון


תש"ע

2010

שינה

 

שאלון

  


תשע"א

2011

תחיית העברית

 

שאלון

פתרון  לאה ישלח

 


 


תשע"ב

2012

ההשפעות של התקשורת על הילדים

 

שאלון


 תשע"ג

2013

מעל דפי ההיסטוריה: חיים ויצמן

שאלון

פתרון  משה"ח

          
 
     
 
 
 עולים חדשים - שאלון ב - 06
 
 תאריך בחינת הבגרות
קיץ תשע''ד

12.6.2014

   

 

תשס"ג

2003

מדוע אנשים כותבים על קירות

שאלון

 

תשס"ד

2004

טכנולוגיה אינה אויב האקולוגיה

שאלון

תשס"ה 2005

ידיעת השפה תנאי להשתלבות 

שאלון

תשובוןתשס"ו 2006

שפת גוף סלולרית

שאלון

 

 

תשס"ז 2007

ההתנדבות ומאפייניה

שאלון

 

 

תשס"ח 2008

60 שנות עלייה

שאלון

 

 

תשס"ט 2009

הסכנות באינטרנט

שאלון

 

 

תש"ע

2010

כדור הארץ הולך ומתחמם

שאלון

 

 

תשע"א 2011


תחיית הלשון העברית

 האמנם נס?

שאלון


תשע"ב 2012


הצחוק יפה לבריאות

שאלון


תשע"ג 2013


מנהיגות סמכותית ומנהיגות מעצבת

שאלון

פתרון  משה"ח