בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                         עולים חדשים - שאלון 70%          לחצו על התמונות להגדלה
 
מספר השאלון 11284


מיקוד קורונה לשאלון 11284

קיץ תש"ף


  תכנית הלימודים החדשה
עולים חדשים - כיתות י'-י"א
70% - 30%


כל השאלות מבחינות הבגרות

 

 

דגם בחינה לתרגול 70%


הצחוק יפה לבריאות


שאלון      פתרון  משה"ח    קיץ תשע"ו  2016


תחבורה בישראל

    שאלון    פתרון  אברומי אברון 

מחוון הסקירה   משה"חג
חורף תשע"ז  2017

אנגלית באוניברסיטאות

גשאלון

דגם בחינה לתרגול + תשובות  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח


 


קיץ תשע"ז 2017

טכנולוגיה במערכת החינוך


שאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה   משה"ח


 

חורף 
תשע"ח 2018

סוד ההצלחה של תוכניות המציאוּת


שאלון
מחוון הסקירה   משה"ח


קיץ 
תשע"ח 2018

רמות א-ב

מפגש תרבויות בישראל

שאלון
פתרון לשון
  לאה ישלח
מחוון הסקירה   משה"ח

 

קיץ 
תשע"ח 2018

רמה ג

התחלת המטבח הישראלי

שאלון
פתרון לשון
  לאה ישלח
 
 

חורף 
תשע"ט 2019

מתבגרים על גלגלים


שאלון

מחוון הסקירה   משה"ח
 

קיץ 
תשע"ט 2019
רמות א-ב

המשבר בקיבוץ


שאלון

מחוון הסקירה   משה"ח


קיץ תשע"ט 2019
רמה ג

ילדים וספורט תחרותי


שאלון 
חורף 
תש"ף  2020

חוכמת המרשמלו


השאלון  המאמרים בסוף