בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                        עולים חדשים - שאלון 70%            לחצו על התמונות להגדלה


תאריך בחינת הבגרות

22.6.2017

 
 
        תכנית הלימודים החדשה
        עולים חדשים - כיתות י'-י"א
                 70% - 30%

בגרות עולים 70% 
קיץ תשע"ו


תחבורה בישראל


שאלון

פתרון  אברומי אברוןבגרות עולים 70% 
חורף תשע"ז


אנגלית באוניברסיטאות

על שום מה?


שאלון
דגם בחינה לתרגול 70%


הצחוק יפה לבריאות


שאלון ופתרון  משה"ח