בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                        עולים חדשים - שאלון 70%            לחצו על התמונות להגדלה
     
תכנית הלימודים החדשה
עולים חדשים - כיתות י'-י"א
70% - 30%


קיץ תשע"ו


תחבורה בישראל


    שאלון    פתרון  אברומי אברון 


ג
חורף תשע"ז


אנגלית באוניברסיטאות

ג

שאלון


קיץ תשע"ז  2017

טכנולוגיה במערכת החינוך

שאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

 
     

דגם בחינה לתרגול 70%


הצחוק יפה לבריאות


שאלון ופתרון  משה"ח