בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                   עולים חדשים - שאלון 70% - 011284      לחצו על התמונות להגדלה
     
תכנית הלימודים החדשה
עולים חדשים - כיתות י'-י"א
70% - 30%


קיץ תשע"ו  2016


תחבורה בישראל


    שאלון    פתרון  אברומי אברון ג
חורף תשע"ז  2017

אנגלית באוניברסיטאות

גשאלון

דגם בחינה לתרגול + תשובות  משה"ח

 

קיץ תשע"ז 2017

טכנולוגיה במערכת החינוך

שאלון     פתרון לשון  לאה ישלח

דגם בחינה לתרגול + תשובות  משה"ח

 

דגם בחינה לתרגול 70%


הצחוק יפה לבריאות


שאלון      פתרון  משה"ח