בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                        עולים חדשים - שאלון א - 05          לחצו על התמונות להגדלה


כל השאלות מהבגרות
לפי נושאים

עולים - שאלון א

כל השאלות וכל התשובות


תכנית הלימודים החדשה - תשע"ו  
עולים חדשים כיתות י'-י"א
70% - 30%מיקוד עולים קודם - שאלון א 
מסמך הלימה  


 

תשס"ב  2002

הצטרף למבצע המנויים שלנו

שאלון

 


תשס"ג  2003

הכול נשאר ב'משפחה'

שאלון

 


תשס"ד  2004

נווטים מופלאים

שאלון


תשס"ה  2005
כך מגיעים מנהרייה לנתב"ג
 

שאלון     פתרון משה"חתשס"ו  2006

מוזיקה ורגש

שאלון
תשס"ז  2007

מה זו ידידות?

שאלון

 

תשס"ח  2008

דגל המדינה

שאלון
תשס"ט  2009

האקלים בארץ ומצב המים

שאלון


תש"ע  2010

שינה 

שאלון


תשע"א  2011

תחיית העברית 

שאלון      פתרון  לאה ישלחתשע"ב  2012

ההשפעות של התקשורת על הילדים


שאלון      פתרון  לאה ישלח


תשע"ג  2013

מעל דפי ההיסטוריה: חיים ויצמן

שאלון      פתרון  משה"ח

עמ' 7


תשע"ד  2014

כללי נימוס

שאלוןתשע"ה  2015

שביל ישראל

שאלוןתשע"ו  2016

תרבות הפנאי של בני נוער

שאלוןתשע"ז  2017

להיות אדם, לטפל בחיות

שאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

 
תם ונשלם שאלון ב

מעתה ואילך