בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                        עולים חדשים - שאלון ב - 06          לחצו על התמונות להגדלה


ו
כל השאלות מהבגרות

עולים - שאלון ב

כל השאלות וכל התשובות
מיקוד עולים קודם - שאלון ב 
מסמך הלימה
 


 


תשס"ג  2003

דוגמה למבחן

מדוע אנשים

כותבים על קירות


שאלון 


תשס"ד  2004


טכנולוגיה אינה אויב האקולוגיה


שאלון
תשס"ה 2005


ידיעת השפה תנאי להשתלבות 


שאלון       תשובוןתשס"ו 2006


שפת גוף סלולרית


שאלון


 

תשס"ז 2007


ההתנדבות ומאפייניה


שאלוןתשס"ח 2008


60 שנות עלייה


שאלון


 


תשס"ט  2009


הסכנות באינטרנט


שאלוןתש"ע  2010


כדור הארץ הולך ומתחמם


שאלון

 
תשע"א  2011


תחיית הלשון העברית

 האמנם נס?


שאלוןתשע"ב 2012


הצחוק יפה לבריאות


שאלון
תשע"ג 2013


מנהיגות סמכותית ומנהיגות מעצבת


שאלון    פתרון
תשע"ד 2014

על סטראוטיפיות


שאלון
תשע"ה  2015

"סלפי" - צילום עצמי

בעולם דיגיטלי


שאלון

 

תשע"ו  2016

תחבורה בישראל


שאלון

פתרון  אברומי אברון

תשע"ז  2017

טכנולוגיה במערכת החינוך


שאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

 


תם ונשלם
שאלון ב

מעתה ואילך