בחינות בגרות
                     יסודות ההבנה וההבעה       לחצו על התמונות להגדלהתשמ"ז  1987

הפרסומת כמילה גסה

שאלון              פתרון משה"ח


תשמ"ח  1988

חבלי קליטה

שאלון              פתרון משה"ח


תשמ"ט  1989

נביטה בעזרת בעלי חיים

שאלון           פתרון משה"ח


תש"ן  1990

הנפט שהפרה את המדבר

שאלון              פתרון משה"ח


תשנ"א  1991

מנורת המקדש הייתה בעלת קווים ישרים

שאלון              פתרון משה"חתשנ"ב  1992

לשרת את המטרה

שאלון              פתרון משה"חתשנ"ג  1993

שימור שכונות ומבנים בירושלים

שאלון              פתרון משה"ח


תשנ"ד  1994

מגובה הקתדרה

שאלון              פתרון משה"ח

תשנ"ה  1995

העתיד כבר כאן

שאלון              פתרון משה"ח
תשנ"ו  1996

אספרנטו ובעיית התקשורת הבינלאומית

שאלון              פתרון משה"ח


תשנ"ז  1997

להוציא מתוק מעז

שאלון              פתרון משה"ח

תשנ"ח  1998

נימוס תת ימי

שאלון             פתרון 
משה"ח

תשנ"ט  1999

מי בכלל מוטרד

שאלון              פתרון משה"ח


תש"ס  2000

מפלאי תבל

שאלון              פתרון משה"ח


 

תשס"א  2001

האם כבר הורדת את רב המכר האחרון?


שאלון              פתרון משה"חתשס"ב  2002

ים המלח - בין שימור לפיתוח

שאלון              פתרון לאה ישלח

 
 

הרודן הענוג

תשס"ג  2003

שאלון              פתרון לאה ישלח


תשס"ד  2004

אין חזאי בעירו

 שאלון              פתרון לאה ישלח
תשס"ה  2005

נאומי ח"כים על שימור אתרים

 שאלון

 

תשס"ו  2006

לא מסתדר בלי משקפיים

שאלון