כל ההבנה והסיכום מבחינות הבגרות
                                                                                                   שאלון א - 07                        לחצו על התמונות להגדלה

 שם הטקסט השאלות
התשובות
לאה ישלח
    בן גוריון ותפקיד הלשון העברית  
   
    האנגלית הופכת להיות דומיננטית  
   
    צפוף אצלנו נורא צפוף