תורת ההגה
   לחצו על התמונות להגדלה                  

העיצורים

שפתיים
לשוניים
גרוניים
שיניים
חיכייםA,E,I,O,U


הברות

הברה סגורה
הברה פתוחה

הטעמה

מלעיל
מלרע
בידול משמעות

שוואים

שווא נח
שווא נע
שווא מרחף
(פירוק צרור שוואים)

דגשים

דגש קל
דגש חזק/כפלן

תופעות הקשורות בגרוניים

מפיק
פתח גנוב
תשלום דגש
הנמכת תנועה
שווא הופך לחטף 
 
אימות הקריאה
אהו"י


אותיות השימוש

מש"ה וכל"ב
מִ
שֶׁ
ה"א הידיעה
ו"ו החיבור
כל"ב


תופעות בבניין התפעל

שיכול עיצורים
הידמות חלקית
הידמות מלאה
התלכדות


הידמות חלקיתהידמות מלאה והתלכדות
  

חיטוף