מיקוד קיץ קורונה תש"ף

נשלח 22 במרץ 2020, 11:48 על ידי לאה ישלח   [ עודכן 22 במרץ 2020, 15:18 ]

חיכיתם בקוצר רוח? חלמתם על 25% הפחתה בחומר? נראה שלביבות בחלום אינן לביבות, ואת ההפחתה בחומר לבחינה צריך לחפש בזכוכית מגדלת. 
כאן המסמך המקורי של משה"ח.

וכאן לפניכם מה שאני הצלחתי לחלץ מתוך המסמך ההוא.
שימו לב, ייתכן שפספסתי משהו או שלא הבנתי נכונה דבר זה או אחר. אשמח אם תאירו את עיניי.

😭 ב*הבנה והבעהאין:
הבעת דעה

😭 ב*שם המספר, מילות היחס ואותיות השימושאין:
מספר סתמי, שברים
- איןאותיות השימוש כל"ב.  - יש: ו"ו החיבור

    ב*מילות היחס* יש:
- הוספת מילת יחס במשפט שהיא הושמטה ממנו.

😭 ב*תחביר* הפחיתו מעט מאוד:
לא יהיה נשוא מורחב.
- לא ישאלו על תפקיד רטורי.
אין דיבור ישיר ועקיף.
- צמצמו את נושא ה*תקינות* וישאלו 
רק על מילות שעבוד, התאם, שלילת הפועל, מבני סמיכות.

😢 ב*מערכת הצורות* לא ישאלו על:
- צורת הבינוני - ??
- גזרת פ"א
- משמעות הבניין – פעיל, סביל
- שורש גזור שם
- דרך התצורה – הלחם בסיסים, נוטריקון (ר"ת)
- תיקוני הגייה – שאינם נפעל והפעיל
- שיקולי הדעת בחידושי מילים

🤔 מה *כן יהיהמערכת הצורות?
- חלקי דיבור - שם עצם, שם תואר, פועל
- גזרות בפועל – כל הגזרות מלבד פ"א
            בשם – שלמים, פי"ו, עו"י, ל"ה, פי"צ, גרוניים
- תיקוני הגייה – רק בנפעל ובהפעיל
- שמות פעולה – זיהוי הבניין
- שורש תנייני
- צורנים – צורן גזירה, צורן נטייה
- דרך התצורה – שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, שאילה מלעז
- משמעות המשקל והצורן הסופי