מערכת הצורות - מעורב
 לחצו על התמונות להגדלה

סרטוני הסבר

לכל הגזרות

שם + פועל

מטח / שרון שני


   פ"נ    פי"צ     מרובעים

    ל"א   ל"ה   פ"י   ע"ו

             כפולים 


מטח


הסבר ותרגילים 

מערכת הצורות 70%

מבחינות הבגרות

השאלון הרגיל


מערכת הצורות

שיעור ממוקד בלשון

משה"ח - ענבל גורן


סרטון

הסבר לשאלון א
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק ג

 


כל מערכת הצורות 
מבחינות הבגרות
שאלון א
לאה ישלחכל מערכת הצורות 
מבחינות הבגרות
שאלון ב - רגיל
לאה ישלחכל מערכת הצורות

מבחינות הבגרות

שאלון ב - מותאם

לאה ישלח


כל השאלות והתשובות