מערכת הצורות - מעורב
 לחצו על התמונות להגדלה


 
- תצורת השם -
כל התורה
 על רגל אחת קצרה

לשאלון 70% הרגיל

לשאלון 70% המותאם
 
- הפועל -
כל התורה
 על רגל אחת קצרה

לשאלון 70% הרגיל

לשאלון 70% המותאם


סרטוני הסבר

לכל הגזרות

שם + פועל

מטח / שרון שני


   פ"נ    פי"צ     מרובעים

    ל"א   ל"ה   פ"י   ע"ו

             כפולים 


מטח


הסבר ותרגילים 

מערכת הצורות 70% 

מבחינות הבגרות


השאלון הרגיל


כל השאלות והתשובות 


 

מערכת הצורות 70% 

מבחינות הבגרות


השאלון המותאם


כל השאלות והתשובות 
 
 
מערכת הצורות

שיעור ממוקד בלשון

משה"ח - ענבל גורן


סרטון

הסבר לשאלון א
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק ג 


כל מערכת הצורות 
מבחינות הבגרות
שאלון א
לאה ישלחכל מערכת הצורות 
מבחינות הבגרות
שאלון ב - רגיל
לאה ישלחכל מערכת הצורות

מבחינות הבגרות

שאלון ב - מותאם

לאה ישלח


כל השאלות והתשובות