תרגילים ומתכונות בלשון, הבנה והבעה - 70%
לחצו על התמונות להגדלה

בחינה 70% ממוחשבת תשע"ז
מטח

איך ללמוד ולזכור מה שלמדנו

שאלות + בדיקה מיידית

הדפדוף באמצעות המספרים בתחתית הדף 
כל השאלות מבחינות הבגרות
שאלון 70%


כל השאלות מבחינות הבגרות
מתוך שאלון ב 


כל השאלות והתשובות

דגם בחינה 70%  משרד החינוך

לחנך את דור המבול

שאלון

פתרון הבנה והבעה

פתרון חלק הלשון