מתכונות ומבחנים - שאלון א
לחצו על התמונות להגדלה

המתכונות יתאימו גם למועדי הבחינה הבאים, ולפעמים יידרש רק שינוי קטן.