ניבים אחד אחד
הסברים לניבים תמצאו ב"ניבונכון".                                                                                                                                                          לחצו על התמונות להגדלה
אאין חכם כבעל ניסיוןאחד בפה ואחד בלב    
בבאו מים עד נפשבלא כחל ובלא סרק    
גגילה את אוזנו     
דדי לחכימא ברמיזא      
ה      
ו      
ז      
חחיפש בנרות      
טטביעת עין     
ייצא קירח מכאן ומכאן     
כ      
ל      
ממאיגרא רמא
לבירא עמיקתא
מידה כנגד מידהמיטת סדוםמשענת קנה רצוץ  
ננכנס בעובי הקורה     
ס      
ע      
פ      
צ      
קקנה עולמו בשעה אחת     
ר      
ש      
ת      

      
**ביטויים
בסלנג צבאי ואחר
20 סרטוני ניבים
תנ''חידה - מקראנט