נושאים לכתיבת מאמר טיעון
 לחצו על התמונות להגדלה
 
נושא ראשון - 1
צפייה בסרטים
במסגרת בית הספר
יש הטוענים, כי צפייה בסרטים במסגרת השיעורים בבית הספר היא בידור בלבד.
כתוב מאמר ובו דון בטענה זו. הבע את עמדתך, נמק אותה ובסס אותה על דוגמאות.

נושא ראשון - 2

ספורט מקצועי או ספורט עממי
יש הטוענים, כי על המדינה להשקיע בספורט מקצועי ולעודד מצוינות בספורט. לעומתם יש הטוענים, כי על המדינה לעודד פעילות ספורטיבית באוכלוסייה כולה.
כתוב מאמר ובו הבע את עמדתך בנושא, נמק אותה ובסס אותה על דוגמאות
 
 
 
 
 נושא שני - 1
פיקוח על השימוש באינטרנט
בני נוער רבים משתמשים בכלי התקשורת של האינטרנט, כמו: חדרי צ'אט, בלוגים, דואר אלקטרוני וכן הודעות מיידיות (icq).
יש הטוענים כי על ההורים לפקח על הפעילות של ילדיהם באינטרנט.
כתוב מאמר, והבע בו את דעתך על טענה זו, נמק את דבריך באמצעות דוגמאות מניסיונך ומדברים ששמעת או קראת.
 נושא שני - 2
קווים לדמותו
של הנוער הישראלי כיום
כתוב מאמר על דמותו של הנוער הישראלי החי כיום בארץ.
במאמרך תאר דפוסי התנהגות המאפיינים את בני הנוער בישראל, ודון ביחסם של בני הנוער לחברה שבה הם חיים. הבע את דעתך בנושא, ונמק אותה.
 נושא שלישי - 1
הגבלת הגישה לתכנים באינטרנט
יש הטוענים כי צריך להציב "מחסומים" לקבוצות שונות באוכלוסיה, כדי להגביל את גישתן לאינטרנט ולצמצם את החשיפה שלהן לתכנים מסוימים המצויים בו.
כתוב מאמר טיעון. במאמרך הסבר טענה זו, הבע את דעתך עליה ונמק את דבריך.
נושא שלישי - 2
האם הקשרים באינטרנט אמיתיים
יש הטוענים כי הקשרים באינטרנט אינם 'אמיתיים', אינם יכולים להחליף תקשורת 'פנים אל פנים', ובסופו של דבר האדם נשאר בודד.
כתוב מאמר טיעון. במאמרך הסבר טענה זו, הבע את דעתך עליה ונמק את דבריך.