עולים חדשים - חומר עזר
                  לבחינות הבגרות בלשון, הבנה והבעה   לחצו על התמונות להגדלהכל השאלות


מבחינות הבגרות


עולים חדשים - שאלון א


עולים חדשים - שאלון ב
תכנית הלימודים

תשע''ח


 (חוזר מפמ"ר) 
 

עולים חדשים

כיתות י'-י"א
מה כדאי לדעת


בתחביר


עולים שאלון ב


לאה ישלח

מה כדאי לדעת


במערכת הצורות 


עולים שאלון ב


לאה ישלח 
 

ספרי מיקוד לעולים

בהוצאת רכס

שאלון א 

שאלון ב 

שאלון 70% 


 
משימות לדוגמה
לשאלון א

****

משימות לדוגמה
לשאלון ב

משרד החינוך
 
ילקוט דיגיטלי 

מטח

מאגר פעילויות
ללשון בתיכון
 
 

 
מצגת הסבר
למורי העולים

נורית גנץ

תכנית הלימודים 70%
+ דוגמאות לשאלות