הפועַל לבחינות הבגרות
 לחצו על התמונות להגדלה

 

תקינות בפועל

כאן באתר


 


 

אפליקציה לסלולרי

מטח

הסבר ותרגילים


שאלון א:   אנדרואיד   |    iPhone

שאלון ב + 70%:    אנדרואיד   |   iPhone 

   

 
 

הפועל

אינטרלקט


הסברים קוליים ומצגות פעילות


בחרו מתוך הרשימה שבפינה הימנית
חפ"נ

סנונית / לשונט


הסברים, דוגמאות

תרגילים סגורים 

  
 

ותשובות מיידיות


חפי"צ

סנונית / לשונט

הסברים, דוגמאות

תרגילים סגורים ותשובות מיידיות


 

סרטון הסבר לכל גזרה

שם + פועל

מטח / שרון שני


פ"נ    פי"צ     מרובעים    ל"א

 ל"ה        פ"י        ע"ו        כפולים


 
 

זאב ייני

 
מצגת - הסבר ודוגמאות

 

יעל דהן

הסבר בסרט וידיאו מלווה במצגת

 
 
   
תרגילים בפועל
אביב חדש

11 דפי תרגילים + תשובות

לחצו על 'המשך' בתחתית כל דף