סמנטיקה ומילון - מעורב
 
לחצו על התמונות להגדלה

כל אוצר המילים
והמשמעים
מבחינות הבגרות
לאה ישלח

מעודכןאפליקציה לסלולרי

מטחמילונאות וסמנטיקה

וגם

תחביר,  שם,  פועל

כל פרק בנפרד 

סמנטיקה ומילונאות

סיכומניה - דור כהן

 

מושגים, הסברים ופירוט

מושגים מתחום הסמנטיקה

והשוואה בין מילונים


 

אוצר המילים והמשמעים

האגף לתכנון תכניות לימודים

 

פירוט והדגמה

כל המושגים שצריך לדעת לבחינת הבגרות

 

 

קורס וירטואלי

אורט

 

הסברים, שאלות

ותשובות מיידיות


שם משתמש וססמה:

ליבם10