כל השאלות מבחינות הבגרות
                     לשון, הבנה והבעה - מבחן 70%         לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר
 70% - שאלון רגיל

10 מבחנים - כולל חורף 2018

 

42 מבחנים - מתוך שאלון ב (תואם 70%)כל מערכת הצורות 70% - רגיל

10 מבחנים - כולל חורף 2018

   כל השאלות      כל התשובות    


42 מבחנים - מתוך שאלון ב (תואם 70%)כל שם המספר ומילות היחס

י

   חוברת ראשונה - 52 מבחנים    כל השאלות    כל התשובות

י

   חוברת שנייה34 מבחנים     כל השאלות    כל התשובות

י

   חוברת שלישית - 10 מבחנים      כל השאלות    כל התשובות 

דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות

תקינות במערכת הצורות

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


78 שאלות