כל השאלות מבחינות הבגרות
                     לשון, הבנה והבעה - מבחן 70%         לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר
 70%

שאלון רגיל

14 מבחנים - כולל חורף 2019

 

כל השאלות


42 מבחנים - מתוך שאלון ב


(מתאים ל-70%)
כל מערכת הצורות 70%

שאלון רגיל

14 מבחנים - כולל חורף 2019


כל השאלות      כל התשובות


42 מבחנים - מתוך שאלון ב


(מתאים ל-70%)כל שם המספר ומילות היחס

י

   חוברת ראשונה - 53 מבחנים    כל השאלות    כל התשובות

י

   חוברת שנייה43 מבחנים     כל השאלות    כל התשובות

י

   חוברת שלישית - 14 מבחנים      כל השאלות    כל התשובות 

דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות
תקינות במערכת הצורות

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


78 שאלות