כל השאלות מבחינות הבגרות
                          לשון, הבנה והבעה - שאלון א       לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר שאלון א


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח


כל השאלות - הגרסה המלאה


*כל התשובות*


46 מבחנים - כולל חורף 2018

כל מערכת הצורות שאלון א


  כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח


כל השאלות - הגרסה המלאה 


*כל התשובות*


47 מבחנים - כולל חורף 2018 

כל שם המספר ומילות היחס

חוברת ראשונה - 53 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

חוברת שנייה - 34 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

חוברת שלישית - 14 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות
 דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות 


כל אוצר המילים והמשמעים

כל ההבנה וההבעה

שאלון א


השאלות


6 מבחנים - לא מעודכן