כל השאלות מבחינות הבגרות
                          לשון, הבנה והבעה - שאלון א       לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר שאלון א


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח


כל השאלות - הגרסה המלאה


*כל התשובות*


45 מבחנים - כולל קיץ 2017

כל מערכת הצורות שאלון א


  כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח


כל השאלות - הגרסה המלאה 


*כל התשובות*


46 מבחנים - כולל קיץ 2017 

כל אוצר המילים והמשמעים


 

כל שם המספר ומילות היחס 


חוברת ראשונה


כל השאלות           כל התשובות


51 מבחנים 

עוד שם המספר ומילות היחס


חוברת שנייה


כל השאלות            כל התשובות


23 מבחנים
שם המספר ומילות היחס 


חוברת שלישית


כל השאלות           כל התשובות


9 מבחנים


 דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות


כל ההבנה וההבעה

שאלון א


השאלות


6 מבחנים - לא מעודכן