כל השאלות מבחינות הבגרות
                          לשון, הבנה והבעה - שאלון א       לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר שאלון א


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ז 2017 


כל השאלות - גרסה מלאה


כל התשובות


43 מבחנים - כולל חורף 2017

כל מערכת הצורות שאלון א


  כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ז 2017        


כל השאלות - גרסה מלאה 


כל התשובות


44 מבחנים - כולל חורף 2017 

כל אוצר המילים והמשמעים


 

כל שם המספר ומילות היחס 


חוברת ראשונה


כל השאלות           כל התשובות


49 מבחנים - כולל חורף 2017  

עוד שם המספר ומילות היחס


חוברת שנייה


כל השאלות            כל התשובות


23 מבחנים
שם המספר ומילות היחס 


חוברת שלישית


כל השאלות           כל התשובות


4 מבחנים


 דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות


כל ההבנה וההבעה

שאלון א


השאלות


6 מבחנים - לא מעודכן