כל השאלות מבחינות הבגרות
                         לשון, הבנה והבעה - שאלון ב         לחצו על התמונות להגדלהכל התחביר שאלון ב


40 מבחנים - כולל חורף 2017


כל השאלות        כל התשובות   


הושמטו משפטי מחובר+מורכב

מתאים גם לנבחני שאלון 70% 


כל מערכת הצורות שאלון ב


40 מבחנים - כולל חורף 2017 


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ז


כל השאלות - הגרסה המלאה (מתאים ל 70%)דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות            כל התשובות


16 שאלות

   

 כל ההבנה וההבעה  שאלון ב


כל השאלות    15 שאלונים

לא מעודכן