כל השאלות מבחינות הבגרות
                         לשון, הבנה והבעה - שאלון ב         לחצו על התמונות להגדלהכל התחביר שאלון ב


39 מבחנים - כולל קיץ 2016


כל השאלות        כל התשובות   


הושמטו משפטי מחובר+מורכב

מתאים גם לנבחני שאלון 70% 


כל מערכת הצורות שאלון ב


39 מבחנים - כולל קיץ 2016 


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ז


כל השאלות - הגרסה המלאה דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות            כל התשובות


16 שאלות

   

 כל ההבנה וההבעה  שאלון ב


כל השאלות    15 שאלונים

לא מעודכן