כל השאלות מבחינות הבגרות
                         לשון, הבנה והבעה - שאלון ב         לחצו על התמונות להגדלה


כל התחביר שאלון ב


42 מבחנים - כולל קיץ 2017


כל השאלות        כל התשובות   

הושמטו משפטי מחובר+מורכב

מתאים גם לנבחני שאלון 70%


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח


כל מערכת הצורות שאלון ב


42 מבחנים - כולל קיץ 2017 


כל השאלות - הגרסה המלאה

מתאים גם לנבחני שאלון 70%


כל התשובות


כל השאלות - מתאים למיקוד תשע"ח
דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות            כל התשובות


16 שאלות

   

 כל ההבנה וההבעה  שאלון ב


כל השאלות    15 שאלונים

לא מעודכן