כל השאלות מבחינות הבגרות
לשון, הבנה והבעה - שאלון ב מותאם


כל התחביר

שאלון ב - מותאם


32 מבחנים - כולל קיץ 2017


כל השאלות       כל התשובותחוברת שנייה   12 מבחנים


השאלות        התשובות 


כל מערכת הצורות

שאלון ב - מותאם


33 מבחנים - כולל חורף 2018

כל השאלות         כל התשובותחוברת שנייה   12 מבחנים


כל השאלות        כל התשובות


דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות


  


כל ההבנה וההבעה

שאלון ב - מותאם


כל השאלות    14 מבחנים


לא מעודכן