י
כל השאלות מבחינות הבגרות
                          עולים חדשים - שאלון 70%           לחצו על התמונות להגדלהכל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - 70%


כל הטקסטים         כל השאלות


13 מבחנים - כולל קיץ 2020כל התחביר


עולים חדשים - 70%

 
כל השאלות          כל התשובות


13 מבחנים - כולל קיץ 2020כל מערכת הצורות


עולים חדשים - 70%


כל השאלות          כל התשובות


13 מבחנים - כולל קיץ 2020כל שם המספר ומילות היחס


חוברת ראשונה - 53 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

י

חוברת שנייה - 67 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

י

חוברת שלישית - 25 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות
י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון 30%כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - 30%


   כל השאלות    


5 מבחנים - כולל קיץ 2020כל הלשון


עולים חדשים - 30%


כל השאלות        כל התשובות


5 מבחנים - כולל קיץ 2020

 
כל התחביר


עולים חדשים - 30%


כל השאלות        כל התשובות


5 מבחנים - כולל קיץ 2020


 

כל הפועל


עולים חדשים - 30%


 כל השאלות        כל התשובות


5 מבחנים - כולל קיץ 2020כל שם העצם


 עולים חדשים - 30%


        כל השאלות        כל התשובות     


5 מבחנים - כולל קיץ 2020


כל מילות היחס


 עולים חדשים - 30%


 כל השאלות        כל התשובות


5 מבחנים - כולל קיץ 2020

י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון א
כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - שאלון א


   כל השאלות    


16 מבחנים - כולל 2017

h


כל התחביר


עולים חדשים - שאלון א


 כל השאלות        כל התשובות 


16 מבחנים - כולל 2017


כל הפועל


עולים חדשים - שאלון א


 כל השאלות       כל התשובות 


16 מבחנים - כולל 2017


כל שם העצם


 עולים חדשים - שאלון א


        כל השאלות         כל התשובות       


16 מבחנים - כולל 2017


כל שם המספר ומילות היחס


עולים חדשים - שאלון א


   כל השאלות         כל התשובות  


16 מבחנים - כולל 2017


י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון ב
כל התחביר


עולים חדשים - שאלון ב


  כל השאלות         כל התשובות


15 מבחנים - כולל 2017


כל מערכת הצורות


עולים חדשים - שאלון ב


כל השאלות       כל התשובות


15 מבחנים - כולל 2017
כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - שאלון ב


  כל השאלות    


7 מבחנים - כולל 2009  לא מעודכן