י
כל השאלות מבחינות הבגרות
                          עולים חדשים - שאלון 70%           לחצו על התמונות להגדלהכל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - 70%


   כל הטקסטים       כל השאלות


9 מבחנים - כולל קיץ 2019כל התחביר


עולים חדשים - 70%

 
כל השאלות        כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2019כל מערכת הצורות


עולים חדשים - 70%


כל השאלות        כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2019כל שם המספר ומילות היחס


חוברת ראשונה - 53 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

י

חוברת שנייה - 49 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

י

חוברת שלישית - 17 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות
י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון 30%כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - 30%


   כל השאלות    


4 מבחנים - כולל קיץ 2019כל הלשון


עולים חדשים - 30%


כל השאלות        כל התשובות


4 מבחנים - כולל קיץ 2019

 
כל התחביר


עולים חדשים - 30%


כל השאלות        כל התשובות


מבחנים - כולל קיץ 2019


 

כל הפועל


עולים חדשים - 30%


 כל השאלות        כל התשובות


4 מבחנים - כולל קיץ 2019כל שם העצם


 עולים חדשים - 30%


        כל השאלות        כל התשובות     


4 מבחנים - כולל קיץ 2019


כל מילות היחס


 עולים חדשים - 30%


 כל השאלות        כל התשובות


4 מבחנים - כולל קיץ 2019

י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון א
כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - שאלון א


   כל השאלות    


16 מבחנים - כולל 2017

h


כל התחביר


עולים חדשים - שאלון א


 כל השאלות        כל התשובות 


16 מבחנים - כולל 2017


כל הפועל


עולים חדשים - שאלון א


 כל השאלות       כל התשובות 


16 מבחנים - כולל 2017


כל שם העצם


 עולים חדשים - שאלון א


        כל השאלות         כל התשובות       


16 מבחנים - כולל 2017


כל שם המספר ומילות היחס


עולים חדשים - שאלון א


   כל השאלות         כל התשובות  


16 מבחנים - כולל 2017


י
כל השאלות מבחינות הבגרות
עולים חדשים - שאלון ב
כל התחביר


עולים חדשים - שאלון ב


  כל השאלות         כל התשובות


15 מבחנים - כולל 2017


כל מערכת הצורות


עולים חדשים - שאלון ב


כל השאלות       כל התשובות


15 מבחנים - כולל 2017
כל ההבנה וההבעה


עולים חדשים - שאלון ב


  כל השאלות    


7 מבחנים - כולל 2009  לא מעודכן