כתיבת סיכום
 לחצו על התמונות להגדלה  מחוון


כתיבה ממזגת


 

דף עם רכיבים

להערכת הכתיבה

ולבדיקת מרכיביה


מתאים למבחן 70%


 

סיכום ממזג


כתיבה תיאורטית


עליזה ציפר


מצגת
הצעדים הטכניים
 + דוגמה מפורטת

מתאים למבחן 70%
 
סקירה ממזגת


דוגמה לסקירה


אריאל חסון
סיכום ממזג

שיעור ממוקד בלשון

מטח - שרון שני


סרטון

הסבר
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק גסיכום של טקסט


רותי אייגר

 

דף בקיצור 

לקראת בחינת הבגרות


הסברים בנושאי

ההבנה וההבעה

לוי/דלל, הוצ' רכס


מתוך ספר המיקוד קיץ 2012


הסבר על אופן כתיבת 

הסיכום הממזג

בעמוד האחרון