כתיבת סיכום
 לחצו על התמונות להגדלה      
 

סקירה ממזגת
+ תהליך העבודה

תזונה מקיימת


תיכון בן צבי 
"משבר הרעב"

כתיבה ממזגת


מצגת לימוד


+ המאמרים והשאלות


נורית שהרבני - תיכון בן צבי

 

 מחוון


כתיבה ממזגת


 

דף עם רכיבים

להערכת הכתיבה

ולבדיקת מרכיביה


מתאים למבחן 70%


 

סיכום ממזג


כתיבה תיאורטית


עליזה ציפר


מצגת
הצעדים הטכניים
 + דוגמה מפורטת

מתאים למבחן 70%
 סקירה ממזגת


דפי הנחיה


עליזה ציפרמתאים למבחן 70%
כתיבה ממזגת


בחמישה שלבים


מטח - שרון שני

 

סרטון

 


מתאים למבחן 70%
סיכום ממזג

שיעור ממוקד בלשון

מטח - שרון שני


סרטון

הסבר לשאלון א
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק ג 

לקראת בחינת הבגרות


הסברים בנושאי

ההבנה וההבעה

לוי/דלל, הוצ' רכס


מתוך ספר המיקוד קיץ 2012


הסבר על אופן כתיבת 

הסיכום הממזג לשאלון א

בעמוד האחרון


 

סיכום של טקסט


רותי אייגר

 

דף בקיצור לשאלון א