כתיבת סיכום
 לחצו על התמונות להגדלה  מיזוג טקסטים

סקירה ממזגת

משה"ח


סרטון, הסבר והתנסותבנושא

ניסויים בבעלי חיים
סיכום ממזג

שיעור ממוקד בלשון

משה"ח - שרון שני


סרטון

הסבר
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק ג
סיכום של טקסט

רותי אייגר

 

דף בקיצור

 

לקראת בחינת הבגרות


הסברים בנושאי

ההבנה וההבעה

לוי/דלל, הוצ' רכס


מתוך ספר המיקוד קיץ 2012


הסבר על אופן כתיבת 

הסיכום הממזג

בעמוד האחרון


 סיכום בורר

ושאלות הבנה

eteacher

 

שיעור חי

בליווי מצגות