כתיבת סיכום
 לחצו על התמונות להגדלה  כתיבה ממזגת

מטח / שרון שני


סרטון הסבר על
תהליך העבודה ודוגמאות


+ כתיבת הבעת דעה ושאלות הבנה
סיכום ממזג


כתיבה תיאורטית


עליזה ציפר


מצגת
הצעדים הטכניים
 + דוגמה מפורטת
מחוון


כתיבה ממזגת


 

דף עם רכיבים

להערכת הכתיבה

ולבדיקת מרכיביה
 "משבר הרעב"

כתיבה ממזגת


מצגת לימוד


+ המאמרים והשאלות


נורית שהרבני - תיכון בן צבי

 סקירה ממזגת
+ תהליך העבודה

תזונה מקיימת


תיכון בן צבי


כתיבה ממזגת


בחמישה שלבים


מטח - שרון שני

 

סרטון
סקירה ממזגת


דפי הנחיה


עליזה ציפר