כתיבת סיכום
 לחצו על התמונות להגדלה  מחוון


כתיבה ממזגת


 

דף עם רכיבים

להערכת הכתיבה

ולבדיקת מרכיביה
 

סיכום ממזג


כתיבה תיאורטית


עליזה ציפר


מצגת

הצעדים הטכניים
 + דוגמה מפורטת
 


כתיבה ממזגת


מטח / שרון שני


סרטון
הסבר ודוגמאותמיזוג טקסטים

סקירה ממזגת

משה"ח


סרטון, הסבר והתנסותבנושא

ניסויים בבעלי חיים
סיכום ממזג

שיעור ממוקד בלשון

משה"ח - שרון שני


סרטון

הסבר
באמצעות המבחן

תעודה ומסר פרק גסיכום של טקסט


רותי אייגר

 

דף בקיצור

 

לקראת בחינת הבגרות


הסברים בנושאי

ההבנה וההבעה

לוי/דלל, הוצ' רכס


מתוך ספר המיקוד קיץ 2012


הסבר על אופן כתיבת 

הסיכום הממזג

בעמוד האחרון