תרגילים בכל נושאי התחביר - 70%
 לחצו על התמונות להגדלהכל התחביר
 
מבחינות הבגרות
שאלון  רגיל
לאה ישלח
 

כל התחביר 
מבחינות הבגרות
שאלון  מותאם
לאה ישלח 


כל השאלות והתשובות


 
 
שאלון ב
ענבל גורן
 
מה שואלים בבחינה
+ דוגמאות עם תשובות

   
 

מיכל יוצר

 
שיעור בווידיאו 
על פי שאלות
מבחינות הבגרות
 
 

דיבור ישיר - דיבור עקיף

מבחינות הבגרות


כל השאלות        כל התשובות


16 שאלות