תרגילים בכל נושאי התחביר - לשון שאלון ב
 לחצו על התמונות להגדלהכל התחביר
 
מבחינות הבגרות
שאלון ב רגיל
לאה ישלח
 
כל התחביר 
מבחינות הבגרות
שאלון ב מותאם
לאה ישלח 

מתאים גם לשאלון הרגיל


כל השאלות והתשובות


 
 
שאלון ב
ענבל גורן
 
מה שואלים בבחינה
+ דוגמאות עם תשובות

   
 

מיכל יוצר

 
שיעור בווידיאו 
על פי שאלות
מבחינות הבגרות