בחינות בגרות - ידיעת הלשון א
 לחצו על התמונות להגדלה


קיץ תש"ם  1980

 

שאלון             פתרון

  
קיץ תשמ"א  1981
מתכונת
שאלון             פתרון
 
 
קיץ תשמ"א  1981

 

שאלון             פתרון

  
קיץ תשמ"ב  1982

 

שאלון             פתרון

קיץ תשמ"ג  1983

 

שאלון

 

קיץ תשמ"ד  1984

 

שאלון
 
 

קיץ תשמ"ה  1985

 

שאלון             פתרון

 

חורף תשמ"ו  1986

 

פתרון

קיץ תשמ"ו  1986

 

פתרון

 

קיץ תשמ"ז  1987

 

שאלון             פתרון
 
 
קיץ תשמ"ח  1988

 

שאלון
 

קיץ תשמ"ט  1989

 

שאלון


קיץ תש"ן  1990

 

שאלון             פתרון

 

קיץ תשנ"א  1991

 

שאלון             פתרון
 

חורף תשנ"ב  1992

 

שאלון       פתרון

קיץ תשנ"ב  1992

 

שאלון       פתרון

 

קיץ תשנ"ג  1993

 

שאלון       פתרון

קיץ תשנ"ד  1994

 

שאלון

 

קיץ תשנ"ה  1995

 

שאלון
 
 

קיץ תשנ"ו  1996

 

שאלון             פתרון

  
קיץ תשנ"ז  1997

 

שאלון       פתרון
 
קיץ תשנ"ח  1998

 

שאלון             פתרון

 

קיץ תשנ"ט  1999

 

שאלון
 
 
קיץ תש"ס  2000

 

שאלון

  
קיץ תשס"א  2001 

 

שאלון             פתרון
 
קיץ תשס"ב  2002 

 

שאלון


 
קיץ תשס"ג  2003 

 

 
 
 

קיץ תשס"ד  2004 

 

שאלון

 
  
קיץ תשס"ה  2005 


שאלון        פתרון