כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

עולים חדשים - 70%

כל מערכת הצורות

עולים חדשים - 70%


כל השאלות


13 מבחנים - כולל קיץ 2020

כל התחביר

עולים חדשים - 70%


כל השאלות


13 מבחנים - כולל קיץ 2020

כל ההבנה וההבעה

עולים חדשים - 70%


כל הטקסטים כל השאלות


18 מבחנים - כולל קיץ 2021


כל שם המספר ומילות היחס


חוברת ראשונה - 53 מבחנים

כל השאלות


חוברת שנייה - 67 מבחנים

כל השאלות


חוברת שלישית - 25 מבחנים

כל השאלות