שם המספר ומילות היחס
 לחצו על התמונות להגדלה


שם המספר


כל התורה כולה


על רגל אחת קצרה


לאה ישלח


מילות היחס


כל התורה כולה


על רגל אחת קצרה


לאה ישלח


כל שם המספר ומילות היחס 

י

חוברת ראשונה


   53 מבחנים 


כל השאלות           כל התשובותעוד שם המספר ומילות היחס

י

חוברת שנייה


    49 מבחנים 


כל השאלות            כל התשובות


שם המספר ומילות היחס 

י

חוברת שלישית


    17 מבחנים 


כל השאלות           כל התשובותכל שם המספר

י

חוברת רביעית


כל השאלות והתשובות


מילות יחס

gool

  
סרטון 
הסברים ודוגמאות


 

מילות יחס

רונית נוי 

 
         תרגיל         תשובון
 

 

מילות יחס

לשונט

  
תרגילים סגורים ופתוחים
ותשובות מיידיות


שם המספר ומילות היחס

מטח

  
תרגילים סגורים
ותשובות מיידיות

המעבר בין הדפים בתחתית הצגשם המספר - תרגול עצמי

אביב חדש / אורט

  
תרגילים 
ותשובות מיידיות


מילות יחס

נאוה לוי

  
תרגילים סגורים
תשובות מיידיות + הסברים


שם המספר


חלק א       חלק ב

נאוה לוי

  
תרגילים סגורים
תשובות מיידיות + הסבריםשם המספר

לימוד הדרגתי ותרגול

חלק א       חלק ב

נאוה לוי

  תרגילים סגורים
תשובות מיידיות + הסברים