בגרות אחת אחת

קל וחומר בלשון

לאה ישלח

לצפייה בדפים באתר
במחשב - באמצעות הקישורים למעלה
בטלפון - באמצעות 3 הקווים למעלה מימין

האתר "בגרות אחת אחת... קל וחומר בלשון" מלווה את לימודי הלשון, ההבנה וההבעה לבחינות הבגרות, והוא פתוח לכולם.

ב"מה חדש?" תוכלו להתעדכן לגבי מה שמתחדש באתר.

אתם מוזמנים גם לדף הפייסבוק שגם שמו "קל וחומר בלשון".

אשמח לשמוע תגובות והצעות.

לאה ישלח        

058-5808058

Herut7@gmail.com

מה חדש?

20 במאי 2024, 22:13

הועלו לאתר מבחני הבגרות שהתקיימו היום, ולחלק מהם יש פתרונות.

4 במרץ 2024, 19:21

באתר נמצאות בחינות הבגרות שהתקיימו היום ופתרונות להן: 70% רגיל, מותאם ועולים א-ב, ומבחן 30%.

5 בנובמבר 2023, 14:18

תוקנו שגיאות בטבלת מיקוד עולים 70% רמות א-ב.

5 בנובמבר 2023, 14:18

נוספה לאתר טבלת מיקוד עולים 70% - רמה ג.
הטבלה נמצאת בדף מבחני העולים 70% מתחת לכותרת.

5 בנובמבר 2023, 12:39

עודכנו כל חוברות האוסף של מבחני העולים החדשים - 70% ו-30%, כל חוברות השאלות ובלשון כל חוברות התשובות.
לחוברות ההבנה וההבעה אין תשובות.
בחוברות הושמטו כפילויות, ומשום כך הסדר של חלק מהמבחנים בתוך החוברות שונה מהגרסה הקודמת.

1 בנובמבר 2023, 19:21

סוף סוף טבלת מיקוד מעודכנת גם לעולים החדשים - למבחן 70% רמות א-ב.
אפשר להגיע לטבלה גם מדף מבחני העולים 70%.
אם תמצאו טעויות בטבלה, אודה לכם אם תכתבו לי.

1 בנובמבר 2023, 14:42

פורסמו הקלות לכל המבחנים בעברית בתשפ"ד 2024 חורף וקיץ:

- תוספת זמן 15%
- אפשרות צבירת נקודות בפרקים שבהם יש בחירה:
אפשר לענות על כל השאלות, ונחשבות רק התשובות הנכונות עד מקסימום הנקודות באותו הפרק.

31 באוקטובר 2023, 22:14

עודכן גם "מיקוד המלחמה" למבחן המותאם 70% תשפד, ואפשר למצוא אותו גם בדף המבחנים המותאמים.

המיקוד תקף גם למועד החורף וגם למועד הקיץ.

31 באוקטובר 2023, 21:57

נקבעו תאריכי בחינות חדשים למבחן בעברית:
מועד חורף - יום ב  4.3.2024
מועד קיץ - יום ב  20.5.2024

מועד ב - יום ה  18.7.2024

31 באוקטובר 2023, 21:47

הועלה מיקוד מעודכן לשנת תשפ"ד 2024 למבחן 70% הרגיל - "מיקוד מלחמה", ואפשר למצוא אותו גם בדף המבחנים 70%.
המיקוד תקף גם למועד החורף וגם למועד הקיץ.

23 באוקטובר 2023, 20:23

עודכנו חוברות האוסף בהבנה והבעה - עולים חדשים, 30% (9 מבחנים), ו-70% (23 מבחנים).

19 באוקטובר 2023, 13:19

עודכנו חוברות האוסף בהבנה והבעה 30%, ויש בהן 24 מבחנים.

18 באוקטובר 2023, 15:23

עודכנו שתי חוברות אוסף בשם המספר: החוברת השנייה והחוברת השלישית, גם השאלות וגם התשובות.

17 באוקטובר 2023, 21:38

עודכנו חוברות האוסף בהבנה והבעה 70% המשותפות לשאלונים הרגיל והמותאם: חוברת המאמרים וחוברת השאלות, והן כוללות גם את המבחן של מועד ב תשפ"ג.
לנושא הזה אין תשובות, אבל אפשר להיעזר בפתרונות של משרד החינוך למבחנים האלו.

17 באוקטובר 2023, 18:25

עודכנו חוברות האוסף של מבחני ה-70% הרגיל והמותאם, תחביר ומערכת הצורות, גם השאלות וגם התשובות. בסה"כ 4 חוברות.
החוברות כוללות גם את מבחני מועד ב של קיץ תשפ"ג.

6 באוקטובר 2023, 09:12

עודכנו טבלאות המיקוד לשאלון הרגיל ולשאלון המותאם לשנת תשפ"ד 2024, והן נמצאות בדפי המבחנים הרלוונטיים.

22 במאי 2023, 22:48

עודכנו חוברות האוסף בהבנה והבעה 70%, חוברת המאמרים וחוברת השאלות.

החלק הזה בבחינת הבגרות זהה בשאלונים הרגיל והמותאם.

לחוברות האלה אין תשובות, אבל אפשר להיעזר בתשובות בדף השאלון 70% הרגיל ובדף השאלון המותאם.

22 במאי 2023, 15:50

עודכנו שתי חוברות האוסף של שם המספר, חוברת 2 וחוברת 3, גם השאלות וגם התשובות.
חוברות שם המספר האחרות אינן מתעדכנות עוד.

18 במאי 2023, 16:35

עודכנו חוברות האוסף בתחביר 70%, השאלון הרגיל וגם השאלון המותאם, גם השאלות וגם התשובות.

15 במאי 2023, 13:35

עודכנו חוברות האוסף של מערכת הצורות 70%, השאלון הרגיל והשאלון המותאם, גם השאלות וגם התשובות, והן מכילות את כל המבחנים כולל מועד קיץ תשפ"ג 2023.

9 במאי 2023, 13:35

הועלו מבחני הבגרות שהתקיימו אתמול, מועד קיץ תשפ"ג 2023.

13 בינואר 2023, 11:03

הועלו מבחני הבגרות של מועד חורף תשפ"ג 2023: שאלון 70% רגיל ומותאם + פתרונות

שאלון 30% + פתרון

שאלון עולים 70%.

7 בנובמבר 2023, 21:58

טבלת המיקוד של השאלון המותאם 70% תשפ"ג 2023 עודכנה, והיא נמצאת בדף בחינות הבגרות מותאם 70%.

26 באוקטובר 2022, 17:23

טבלת המיקוד 70% תשפ"ג 2023 הועלתה לאתר, והיא נמצאת בדף בחינות הבגרות 70%.

29 ביולי 2022, 21:45

לאתר הועלו כל מבחני הבגרות מן העבר בלשון, הבנה והבעה: מבחנים 'רגילים', מבחנים מותאמים, מבחנים לעולים חדשים ומבחני החינוך הדתי/עצמאי. אפשר להגיע אליהם באמצעות התפריט הנגלל וגם מהדף מבחנים מן העבר.
לרבים מהמבחנים יש פתרונות.

25 ביולי 2022, 11:45

בצד מבחני ההווה נמצא באתר 'מוזיאון' מבחני בגרות מן העבר, ולחלק גדול מהם יש תשובות. כבר הועלו מבחנים רבים, ובכל יום נוספים עוד שאלונים. 

23 ביולי 2022, 16:28

האתר התעשר במספר אוספי שאלות ותשובונים בתחביר ומערכת הצורות ממבחני העבר.

מלבדם נוספו שלושה דפים עם אוספים בנושא משותף: שם המספר, תחביר ומערכת הצורות, ואפשר להגיע אליהם באמצעות התפריט הנגלל מ"כל חוברות האוסף לבגרות". אני מקווה שתמצאו בהם תועלת.

22 ביולי 2022, 16:24

לאתר נוספו התשובונים לחוברות האוסף של השאלון המותאם: תחביר ומערכת הצורות.

21 ביולי 2022, 16:24

גם התשובונים לחוברות האוסף "תחביר - עולים 70%" ו"מערכת הצורות - עולים 70" נמצאים באתר, בדף כל השאלות מהבגרות - עולים חדשים 70%.

21 ביולי 2022, 16:24

נוספו לאתר התשובונים לארבע חוברות שם המספר.

21 ביולי 2022, 12:27

חדש באתר - התשובון לחוברת האוסף 'תחביר 70%'

אפשר למצוא אותו בדף חוברות האוסף 70%והינה קישור ישיר לתשובון.

16 ביולי 2022, 15:11

עודכנו חוברות האוסף 'עולים 30%', השאלות וגם התשובות, והן כוללות גם את מועד ב קיץ תשפב. 

14 ביולי 2022, 13:55

הועלו לאתר חמשת התשובונים בלשון לחוברות האוסף 'עולים 30%'.
אפשר להגיע אל חוברות התשובות מדף חוברות האוסף עולים 30%.

13 ביולי 2022, 15:50

הועלה לאתר התשובון לחוברת האוסף 'מערכת הצורות 70%', סנונית ראשונה המבשרת את גשם התשובונים שעוד יבואו.

הפורמט שונה ואינו ניתן להדפסה בעיקר מטעמי איכות הסביבה. הצפייה במחשב נוחה יותר מאשר בטלפון הנייד.

אפשר למצוא את חוברת התשובות בדף חוברות האוסף 70%והינה גם קישור ישיר לחוברת.

6 ביולי 2022, 20:14

הועלו לאתר מבחני ה-70% שהתקיימו היום והפתרונות של משרד החינוך: המבחן הרגיל, המבחן המותאם והמבחן של החינוך העצמאי/דתי. 

27 ביוני 2022, 21:47

תאריכי בחינות הבגרות הבאות בעברית (לשון):מועד ב תשפ"ב - יום ד, 6 ביולי 2022

מועד א תשפ"ג - יום ב, 8 במאי 2023

מועד ב תשפ"ג - יום ג, 4 ביולי 2023

25 ביוני 2022, 11:10

עוד שתי חוברות אוסף נוספו לאתר: חוברת הטקסטים וחוברת השאלות של שאלון 30%. 

23ביוני 2022, 18:51

נוספו 8 חוברות אוסף של שאלוני העולים החדשים, שאלון א ושאלון ב, מן השנים 2017-2002, תשס"ב-תשע"ז.

22ביוני 2022, 12:30

עודכנו כל חוברות האוסף של העולים החדשים, 30% ו-70%, טקסטים ושאלות בכל התחומים.

16 ביוני 2022, 23:36

עודכנו חוברות האוסף "כל המאמרים" ו"כל השאלות" בשאלוני 70% הרגיל והמותאם, והם מכילים את מבחני קיץ 2022.

13 ביוני 2022, 22:30

הועלה פתרון לשון מעודכן למבחן 70% "תקועים בעבר".

11 ביוני 2022, 23:39

עודכנו חוברות האוסף בשם המספר ומילות היחס, בינתיים רק חוברות השאלות. חוברת 2 מכילה כעת 78 מבחנים, וחוברת 3 מכילה 30 מבחנים. 

בעתיד הלא רחוק יפורסמו גם תשובונים. יש למה לצפות.

6 ביוני 2022, 21:04

עודכנו חוברות האוסף בתחביר לשאלונים הרגיל והמותאם, והן כוללות גם את מבחני הקיץ האחרונים. (תשובונים יפורסמו בעתיד.)

26 במאי 2022, 14:15

עודכנו כל מבחני הבגרות שהתקיימו היום, ולחלקם יש פתרונות.

25 במאי 2022, 14:15

לחוברות האוסף "מערכת הצורות 70%", השאלון הרגיל והמותאם, נוספו השאלות ממבחן חורף מועד ב.בעתיד יועלו גם פתרונות.

23 במאי 2022, 14:15

נוספו שני מבחנים של שאלון 70%, הרגיל והמותאם, ממועד ב חורף 2022 נבצרים.

23 במאי 2022, 14:15

עודכנו חוברות האוסף של מערכת הצורות 70% בשאלון הרגיל ובשאלון המותאם, והן כוללות את מועד א של חורף 2022. 

24 באוקטובר 2021, 11:31 

במעבר של האתר מן האתר הקודם חלק מהקישורים נפגמו, ובימים הקרובים הכול יתוקן. 

13 באוקטובר 2021, 19:40 

הועלו לאתר מבחני בגרות מן העבר: שאלון ב רגיל ושאלון ב מותאם. לרוב המבחנים יש תשובות.

10 באוקטובר 2021, 13:45 

תוקנו הקישורים בדף שם המספר ומילות היחס.

10 באוקטובר 2021, 13:45 

הועלו מחדש מבחני ה-30%, ועכשיו כל הקישורים תקינים. אודה לכם אם תאירו את עיניי לגבי קישורים שבורים ותקלות אחרות. 

12 בספטמבר 2021, 14:04 

הועלו מבחני העולים החדשים - שאלון ב, והם נמצאים תחת ""בחינות בגרות בלשון > מבחני בגרות מן העבר".

2 בספטמבר 2021, 21:01 

תוקנו הקישורים בין הדפים הראשיים לדפי המשנה, ועכשיו הם מובילים ליעדיהם ולא לדף הבית.

2 בספטמבר 2021,3224 

הועלו לאתר כל המבחנים של שאלון א. תמצאו אותם תחת "בחינות בגרות בלשון > מבחני בגרות מן העבר".

1 בספטמבר 2021, 15:24 

נוספו לאתר טבלאות המיקודים של מבחני ה-70%: מבחן רגיל, מותאם, כבדי שמיעה ועולים חדשים. כל מיקוד נמצא בדף המבחנים המתאים לו.

1 בספטמבר 2021, 11:21 

השאלונים הקודמים (שאלון א, שאלון ב וכל השאר) עדיין לא נמצאים באתר, והם יועלו בשבועות הקרובים.

1 בספטמבר 2021, 1:24 

נוספו לאתר מבחני הבגרות של העולים החדשים 30% ו-70%.

31 באוגוסט 2021, 14:00 

לאחר שנים רבות האתר משנה את פניו, והוא מתאים גם לטלפון הנייד. זו ההזדמנות לעשות קצת סדר, להיפרד ממה שאינו רלוונטי עוד, ולפנות מקום לחומרים חדשים שיועלו במהלך השנה: חוברות, תשובונים, מצגות וקישורים נוספים. 

הדפים והמבחנים שעדיין לא הועלו יחזרו בקרוב למקומם, ויתווספו מבחנים רבים מימים עברו שיוכלו לשמש ללימוד ולתרגול. התשובות לחוברות האוסף יועלו לאחר שיושלמו.