כל מערכת הצורות

מבחינות הבגרות

כל מערכת הצורות 70%

שאלון רגיל

39 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות        כל התשובות

כל מערכת הצורות 70%

שאלון מותאם

29 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות        כל התשובות

כל מערכת הצורות 70%

עולים חדשים

25 מבחנים כולל קיץ 2022

כל השאלות        כל התשובות

כל מערכת הצורות

שאלון ב רגיל

42 מבחנים

כל השאלות            כל התשובות

כל מערכת הצורות

שאלון ב מותאם

33 מבחנים

כל השאלות       כל התשובות

כל מערכת הצורות

שאלון 04 מותאם

12 מבחנים

כל השאלות           כל השאלות

כל מערכת הצורות 30%

8 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

כל מערכת הצורות - שאלון א

46 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

כל מערכת הצורות - שאלון ב

עולים חדשים

15 מבחנים

כל השאלות           כל השאלות