שם המספר ומילות היחס

+ אותיות השימוש

1

כל שם המספר ומילות היחס 

חוברת מס' 1

53 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות

2

עוד שם המספר ומילות היחס

חוברת מס' 2

87 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות

3

שם המספר ומילות היחס 

חוברת מס' 3

35 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות

4

כל שם המספר

חוברת מס' 4

כל השאלות והתשובות 

שם המספר ומילות היחס 

הדגמה והסבר

על פי בחינת בגרות

מטח - שרון שני ארבן

סרטון

מההתחלה עד דקה 5:20

מילות יחס

רונית נוי 

תרגיל         תשובות

מילות יחס

gool

סרטון 

הסברים ודוגמאות