שם המספר ומילות היחס

+ אותיות השימוש

1

כל שם המספר ומילות היחס

חוברת מס' 1

53 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

2

עוד שם המספר ומילות היחס

חוברת מס' 2

81 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

3

שם המספר ומילות היחס

חוברת מס' 3 - 70%

32 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

4

כל שם המספר

חוברת מס' 4

כל השאלות והתשובות

שם המספר ומילות היחס

הדגמה והסבר

על פי בחינת בגרות

מטח - שרון שני ארבן

סרטון

מההתחלה עד דקה 5:20

מילות יחס

רונית נוי

תרגיל תשובות

מילות יחס

gool

סרטון

הסברים ודוגמאות