שם המספר ומילות היחס

+ אותיות השימוש

1

כל שם המספר ומילות היחס

חוברת ראשונה

53 מבחנים

כל השאלות

2

עוד שם המספר ומילות היחס

חוברת שנייה

67 מבחנים

כל השאלות

3

שם המספר ומילות היחס

חוברת שלישית

25 מבחנים

כל השאלות

4

כל שם המספר

חוברת רביעית

כל השאלות והתשובות

שם המספר ומילות היחס

הדגמה והסבר

על פי בחינת בגרות

מטח - שרון שני ארבן

סרטון

מההתחלה עד דקה 5:20

מילות יחס

רונית נוי

תרגיל תשובות

מילות יחס

gool

סרטון

הסברים ודוגמאות