תצורת השם

שורש ותבנית

בסיס וצורן

כיצד נוצרות המילים?

עינת חורין


הסבר בסרט וידיאו

מלווה במצגת

תצורת השם

כל התורה על רגל אחת קצרה

לשאלון 70% הרגיל

לשאלון 70% המותאם