בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עולים חדשים 70% שאלונים 11284, 11274

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד עולים תשפ"ב 2022

1

דגם בחינה לתרגול 70%

הצחוק יפה לבריאות

שאלון פתרון משה"ח

2

קיץ תשע"ו 2016

תחבורה בישראל

שאלון פתרון אברומי אברון

מחוון הסקירה משה"ח

3

חורף תשע"ז 2017

אנגלית באוניברסיטאות

גשאלון

דגם בחינה לתרגול + תשובות משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

4

קיץ תשע"ז 2017

טכנולוגיה במערכת החינוך

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

5

חורף תשע"ח 2018

סוד ההצלחה של תוכניות המציאוּת


שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

6

קיץ תשע"ח 2018

רמות א-ב

מפגש תרבויות בישראל

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

7

קיץ תשע"ח 2018

רמה ג

המטבח הישראלי

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

8

חורף תשע"ט 2019

מתבגרים על גלגלים


שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

9

קיץ תשע"ט 2019

רמות א-ב

המשבר בקיבוץ

שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

10

קיץ תשע"ט 2019

רמה ג

ילדים וספורט תחרותי

שאלון

11

חורף תש"ף 2020

חוכמת המרשמלו

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

12

חורף תש"ף 2020

רמה ג

המסעות לפולין

שאלון

13

קיץ תש"ף 2020

כלים חד פעמיים

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

14

קיץ תש"ף 2020

רמה ג

השפעת המוזיקה על המוח

שאלון

15

קיץ תש"ף 2020

עצמאיים / דתיים

70%+30%

שבת

השאלון

16

קיץ תש"ף 2020

רמה ג

השפעת המוזיקה על המוח

שאלון

17

חורף תשפ"א 2021

(קורונה)

מכוניות אוטונומיות

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

18

חורף תשפ"א 2021

(קורונה - נבצרים)

טכנולוגיה במערכת החינוך

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

19

אביב תשפ"א 2021

(קורונה - מועד מיוחד)

סוד ההצלחה של תוכניות המציאות

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

20

קיץ תשפ"א 2021

השפה חזקה מאיתנו

השאלון המאמרים בסוף

21

קיץ תשפ"א 2021

רמה ג

חשיבות השינה

השאלון

22

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

אנגלית באוניברסיטאות

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

23

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

רמה ג

סלפי

השאלון

24

חורף תשפ"ב 2022

כך ננצח את הקורונה

השאלון