בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עולים חדשים 70% שאלונים 11284, 11274

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד עולים תשפ"ב 2022

סדר המבחנים משמאל לימין

דגם בחינה לתרגול 70%

הצחוק יפה לבריאות

שאלון פתרון משה"ח

קיץ תשע"ו 2016

תחבורה בישראל

שאלון פתרון אברומי אברון

מחוון הסקירה משה"ח

חורף תשע"ז 2017

אנגלית באוניברסיטאות

גשאלון

דגם בחינה לתרגול + תשובות משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשע"ז 2017

טכנולוגיה במערכת החינוך

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

חורף תשע"ח 2018

סוד ההצלחה של תוכניות המציאוּת


שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשע"ח 2018

רמות א-ב

מפגש תרבויות בישראל

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשע"ח 2018

רמה ג

המטבח הישראלי

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

חורף תשע"ט 2019

מתבגרים על גלגלים


שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשע"ט 2019

רמות א-ב

המשבר בקיבוץ

שאלון

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשע"ט 2019

רמה ג

ילדים וספורט תחרותי

שאלון

חורף תש"ף 2020

חוכמת המרשמלו

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

חורף תש"ף 2020

רמה ג

המסעות לפולין

שאלון

קיץ תש"ף 2020

כלים חד פעמיים

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תש"ף 2020

רמה ג

השפעת המוזיקה על המוח

שאלון

קיץ תש"ף 2020

עצמאיים / דתיים

70%+30%

שבת

השאלון

קיץ תש"ף 2020

רמה ג

השפעת המוזיקה על המוח

שאלון

קיץ תש"ף 2020

עצמאיים / דתיים

70%+30%

שבת

השאלון

חורף תשפ"א 2021

(קורונה)

מכוניות אוטונומיות

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

חורף תשפ"א 2021

(קורונה - נבצרים)

טכנולוגיה במערכת החינוך

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

אביב תשפ"א 2021

(קורונה - מועד מיוחד)

סוד ההצלחה של תוכניות המציאות

השאלון

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תשפ"א 2021

השפה חזקה מאיתנו

השאלון המאמרים בסוף

קיץ תשפ"א 2021

רמה ג

חשיבות השינה

השאלון

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

אנגלית באוניברסיטאות

השאלון

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

רמה ג

סלפי

השאלון