בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עצמאיים (דתיים) 70% שאלון 75281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד תשפ"ב 2022

1

תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

השאלון / המאמרים

פתרון זהבה חזן

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

2

תשע"ז 2017

עבודה שבלב

השאלות המאמרים

פתרון לשון לאה ישלח

פתרון זהבה חזן

מחוון הסקירה משה''ח

3

תשע"ח 2018

מותר האדם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

4

תשע"ט 2019

ענוש ייענש

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

5

קיץ תש"ף 2020

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

6

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

מנוחת אמת ואמונה

השאלון

7

קיץ תשפ"א 2021

אומנות השתיקה

השאלון

8

קיץ תשפ"ב 2022

תקועים בעבר

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

9

קיץ תשפ"ב 2022

מועד ב

אקולוגיה ויהדות

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח