בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עצמאיים (דתיים) 70%  שאלון 75281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד תשפ"ב 2022

1

תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלון / המאמרים  

פתרון  זהבה חזן     

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח 

2

תשע"ז  2017 

עבודה שבלב

השאלות        המאמרים

פתרון לשון  לאה ישלח

פתרון  זהבה חזן

מחוון הסקירה  משה''ח 

3

תשע"ח  2018

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח  

4

תשע"ט  2019

ענוש ייענש

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

5

קיץ תש"ף 2020

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח 

6

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

מנוחת אמת ואמונה

השאלון

7

קיץ תשפ"א 2021

אומנות השתיקה

השאלון

8

קיץ תשפ"ב 2022

תקועים בעבר

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון   משה"ח

9

קיץ תשפ"ב 2022

מועד ב

אקולוגיה ויהדות

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

10

קיץ תשפ"ג 2023

ניהול רגשות

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

11

קיץ תשפ"ג 2023

שאלון מותאם

ניהול רגשות

השאלון   המאמרים בסוף

12

קיץ תשפ"ג 2023

החינוך העצמאי / דתי

מועד ב

רדיפה אחר כבוד

השאלון     המאמרים בסוף