בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עצמאיים (דתיים) 70% שאלון 75281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד תשפ"ב 2022

סדר המבחנים משמאל לימין

תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

השאלון / המאמרים

פתרון זהבה חזן

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

תשע"ז 2017

עבודה שבלב

השאלות המאמרים

פתרון לשון לאה ישלח

פתרון זהבה חזן

מחוון הסקירה משה''ח

תשע"ח 2018

מותר האדם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

תשע"ט 2019

ענוש ייענש

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תש"ף 2020

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

מנוחת אמת ואמונה

השאלון

קיץ תשפ"א 2021

אומנות השתיקה

השאלון