כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון 30%

כל ההבנה וההבעה 30%


17 מבחנים - כולל קיץ 2021


כל הטקסטים כל השאלות

כל התחביר 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות

תם ונשלם

כל מערכת הצורות 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות

תם ונשלם