כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון 30%

כל ההבנה וההבעה 30%


24 מבחנים - כולל קיץ 2023


כל הטקסטים           כל השאלות

כל התחביר 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות        כל התשובות

תם ונשלם

כל מערכת הצורות 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות        כל התשובות   

תם ונשלם