כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון 30%

כל ההבנה וההבעה 30%


19 מבחנים - כולל קיץ 2022


כל הטקסטים כל השאלות

כל התחביר 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות כל התשובות

תם ונשלם

כל מערכת הצורות 30%

כבר אין בבחינת הבגרות

8 מבחנים - כולל קיץ 2018

כל השאלות כל התשובות

תם ונשלם