בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

08 - שאלון ב רגיל


1

קיץ תשס"ד 2004

לחנך את דור המבול

שאלון פתרון משה"ח

2

חורף תשס"ה 2005

משחקים אולימפיים, טלוויזיה אולימפית, רייטינג וכל השאר

שאלון פתרון משה"ח

3

קיץ תשס"ה 2005

עצרו את המהפכה

שאלון פתרון משה"ח

4

חורף תשס"ו 2006

על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי ולעצמנו

שאלון פתרון יואל גבע

5

קיץ תשס"ו 2006

על צריכה, צרכנות וצורך

שאלון

פתרון זהבה חזןפתרון יואל גבע

6

חורף תשס"ז 2007

לביים את ההיסטוריה

שאלון פתרון תיכון ת"א

7

קיץ תשס"ז 2007

מולדת יש רק אחת

שאלון פתרון תיכון ת"א

8

חורף תשס"ח 2008

קווים לדמותו של נוער המסכים

שאלון פתרון לחמן

9

קיץ תשס"ח 2008

תמורות ביחס למולדת בשירי ארץ ישראל

שאלון פתרון אנקורי

לקחי בחינה משה"ח

10

חורף תשס"ט 2009

התנדבות מתבגרים - המשאב הלא מנוצל

שאלון פתרון אנקורי

10

חורף תשס"ט 2009

מועד מיוחד

עולם הרגש של האינטרנט

שאלון

11

קיץ תשס"ט 2009

מהו חינוך סביבתי ראוי

שאלון פתרון לחמן

לקחי בחינה משה"ח

12

חורף תש"ע 2010

שתי גדות לעולם הדיגיטלי

שאלון

פתרון הבנה והבעה לאה ישלח

13

קיץ תש"ע 2010

מותה של הפרטיות

שאלון פתרון רותי בשרי

פתרון ולקחי בחינה משה"ח

14

קיץ תש"ע 2010

מועד חצב-ברק

תפיסת החברות בחברה הישראלית

שאלון

15

קיץ תש"ע 2010

עצמאיים / דתיים

הזכות שלא לדעת

שאלון פתרון זהבה חזן

16

חורף תשע"א 2011

רף חדש לרוע

שאלון פתרון רותי בשרי

לקחי בחינה משה"ח

17

קיץ תשע"א 2011

פני הלשון כפני הדור

שאלון פתרון רותי בשרי

18

קיץ תשע"א 2011

מועד חצב-ברק

לע"ז: איום או גשר תרבותי?

שאלון

19

קיץ תשע"א 2011

עצמאיים / דתיים

בוחרים תמיד

שאלון פתרון זהבה חזן

20

חורף תשע"ב 2012

כרטיס כניסה למועדון האנשים המשכילים

שאלון פתרון רותי בשרי

21

קיץ תשע"ב 2012

עיתונות 2000:

הדיקטטורה של הרגש

שאלון פתרון רותי בשרי

22

קיץ תשע"ב 2012

מועד חצב-ברק

בגנות ההתאנגלזות

שאלון פתרון לאה ישלח

23

קיץ תשע"ב 2012

עצמאיים / דתיים

מה טֹבו אהליך

שאלון פתרון זהבה חזן


24

חורף תשע"ג 2013

ניסויים בבעלי חיים

שאלון פתרון משה"ח

25

קיץ תשע"ג 2013

געגועים - הדור הבא

שאלון פתרון משה"ח

26

קיץ תשע"ג 2013

מועד חצב-ברק

האם צחקת היום?

שאלון פתרון לאה ישלח

27

קיץ תשע"ג 2013

עצמאיים / דתיים

מנוחת אמת ואמונה

שאלון פתרון משה"ח

28

חורף תשע"ד 2014

לחיצת עכבר

שאלון פתרון משה"ח

29

קיץ תשע"ד 2014

היסטוריה וספרות - לכל סטודנט

שאלון פתרון משה"ח

30

קיץ תשע"ד 2014

מועד חצב-ברק

פייסבוק - אויב ללא פנים

שאלון

31

קיץ תשע"ד 2014

עצמאיים / דתיים

איש על העדה

שאלון

פתרון הבנה זהבה חזן

פתרון לשון לאה ישלח

32

חורף תשע"ה 2015

כיצד תיראה רצועת החוף של ישראל

שאלון

פתרון קידום פתרון יואל גבע

33

קיץ תשע"ה 2015

שקר הסקר

שאלון

פתרון יואל גבע פתרון קידום

34

קיץ תשע"ה 2015

מועד חצב-ברק

שחררו מטרחני הדקדוק

שאלון

35

קיץ תשע"ה 2015

עצמאיים / דתיים

האתגר שברפואה החלופית

שאלון

36

חורף תשע"ו 2016

הכפתור האדום

שאלון

פתרון קידום פתרון אנקורי

37

קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת

השאלות המאמרים

פתרון קידום פתרון יואל גבע

38

קיץ תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

שאלון

פתרון זהבה חזן פתרון ברית נחמני

39

חורף תשע"ז 2017

איך נולדים רעיונות חדשים?

שאלון

פתרון קידום פתרון יואל גבע

40

קיץ תשע"ז 2017

תנועות הנוער ועיצובה של החברה

שאלון

פתרון קידום פתרון יואל גבע

41

קיץ תשע"ז 2017

עצמאיים / דתיים

עבודה שבלב

שאלון

42

חורף תשע"ח 2018

המכביות:

המשחקים האולימפיים של העם היהודי

שאלון

פתרון קידום פתרון יואל גבע

43

קיץ תשע"ח 2018

העסקת עובדים מבוגרים

שאלון

פתרון קידום