בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

יסודות ההבנה וההבעה


1

חורף תשמ"ז 1987

הפרסומת כמילה גסה

שאלון פתרון משה"ח

2

קיץ תשמ"ח 1988

חבלי קליטה

שאלון פתרון משה"ח

3

קיץ תשמ"ט 1989

נביטה בעזרת בעלי חיים

שאלון פתרון משה"ח

4

חורף תש"ן 1990

הנפט שהפרה את המדבר

שאלון פתרון משה"ח

5

קיץ תשנ"א 1991

מנורת המקדש

שאלון פתרון משה"ח

6

חורף תשנ"ב 1992

לשרת את המטרה

שאלון פתרון משה"ח

7

קיץ תשנ"ג 1993

שימור שכונות בירושלים

שאלון פתרון משה"ח

8

קיץ תשנ"ד 1994

מגובה הקתדרה

שאלון פתרון משה"ח

9

חורף תשנ"ה 1995

העתיד כבר כאן

שאלון פתרון משה"ח

10

קיץ תשנ"ו 1996

אספרנטו ובעיית התקשורת

שאלון פתרון משה"ח

11

קיץ תשנ"ז 1997

להוציא מתוק מעז

שאלון פתרון משה"ח

12

קיץ תשנ"ח 1998

נימוס תת ימי

שאלון פתרון משה"ח

13

חורף תשנ"ט 1999

מי בכלל מוטרד

שאלון פתרון משה"ח

14

קיץ תש"ס 2000

מפלאי תבל

שאלון פתרון משה"ח

15

קיץ תשס"א 2001

האם כבר הורדת

את רב המכר האחרון

שאלון פתרון משה"ח

16

קיץ תשס"ב 2002

ים המלח בין שימור לפיתוח

שאלון פתרון לאה ישלח

17

חורף תשס"ג 2003

הרודן הענוג

שאלון פתרון לאה ישלח

18

קיץ תשס"ד 2004

אין חזאי בעירו

שאלון פתרון לאה ישלח

19

קיץ תשס"ה 2005

נאומים של חברי כנסת

שאלון

20

חורף תשס"ו 2006

לא מסתדר בלי משקפיים

שאלון