כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

עולים חדשים - 30%

כל הלשון

עולים חדשים - 30%


כל השאלות      כל התשובות


10 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל ההבנה וההבעה

עולים חדשים - 30%


כל המאמרים      כל השאלות


9 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל התחביר

עולים חדשים - 30%


כל השאלות      כל התשובות


10 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל הפועל

עולים חדשים - 30%


כל השאלות      כל התשובות


10 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל שם העצם

עולים חדשים - 30%


כל השאלות      כל התשובות


10 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל מילות היחס

עולים חדשים - 30%


כל השאלות      כל התשובות


10 מבחנים - כולל קיץ 2023