כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

עולים חדשים - 30%

כל הלשון

עולים חדשים - 30%


כל השאלות כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל ההבנה וההבעה

עולים חדשים - 30%


כל המאמרים והשאלות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל התחביר

עולים חדשים - 30%


כל השאלות כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל הפועל

עולים חדשים - 30%


כל השאלות כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל שם העצם

עולים חדשים - 30%


כל השאלות כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל מילות היחס

עולים חדשים - 30%


כל השאלות כל התשובות


9 מבחנים - כולל קיץ 2022