בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

הבנה והבעה 2 יחידות


1

קיץ תש"ן 1990

יהדות והומניזם חד הם

שאלון פתרון משה"ח

2

קיץ תשנ"א 1991

הורדת גשם בהשבעות ריקות

שאלון פתרון משה"ח

3

קיץ תשנ"ב 1992

על סטריאוטיפים

ועל דעות קדומות

שאלון פתרון משה"ח

4

חורף תשנ"ג 1993

על חובת הציות

שאלון פתרון משה"ח

5

חורף תשנ"ד 1994

האם ניתן להציב גבולות

לחירותו של הסופר

שאלון פתרון משה"ח

6

חורף תשנ"ה 1995

מדינת ישראל

והעלייה מברית המועצות

שאלון פתרון משה"ח

8

חורף תשנ"ו 1996

חינוך בחברה הנתונה במחלוקת

שאלון פתרון משה"ח

8

קיץ תשנ"ז 1997

אלכסנדריה

שאלון פתרון משה"ח

9

קיץ תשנ"ח 1998

כשנגיע לגשר נחצה אותו

שאלון פתרון משה"ח

10

חורף תשנ"ט 1999

כבוד וכבוד עצמי

שאלון פתרון משה"ח

11

קיץ תש"ס 2000

דתיים וחילוניים בישראל

שאלון פתרון משה"ח

12

חורף תשס"א 2001

היש עתיד לשטחים

הפתוחים?

שאלון פתרון משה"ח

13

קיץ תשס"ב 2002

חופש הביטוי

שאלון פתרון משה"ח

14

חורף תשס"ג 2003

ראוותנות ורעבתנות

שאלון פתרון משה"ח

15

קיץ תשס"ד 2004

נפילתו של חזון

שאלון פתרון משה"ח

16

קיץ תשס"ה 2005

שתי הכנפיים של הציפור

היהודית

שאלון

17

קיץ תשס"ו 2006

אמת התיעוד שקר הריאליטי

שאלון

18

קיץ תשס"ז 2007

שתי עמדות לתו תקן חברתי

שאלון