אמצעים רטוריים

אמצעים רטוריים

בכתיבת מאמרים

רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר

 

מאמר מפורט ומעמיק

אמצעים רטוריים

מטח

 

הסברים ודוגמאות

א''ב

של אמצעים רטוריים

רותי בשרי באתר 'שפה יפה'

 

הסברים קצרים ודוגמאות