אמצעים רטוריים

תפקידי

האמצעים הרטוריים

מירב פרנקו

תפקידם בטקסט הטיעוני

+ תרגיל

אמצעים רטוריים

מטח

הסברים ודוגמאות

"הם הופכים את הים לבית שימוש כימי, ואתם בולעים את זה"

רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר

טקסט עם

אמצעים רטוריים רבים

פירוט האמצעים

ושימושיהם

א''ב

של אמצעים רטוריים

רותי בשרי באתר 'שפה יפה'

הסברים קצרים ודוגמאות


אמצעים רטוריים

בכתיבת מאמרים

רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר

מאמר מפורט ומעמיק

"דיאטה אנגלוסקסית"

רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר

טקסט עם

אמצעים רטוריים רבים

פירוט האמצעים

ושימושיהם

אמצעים רטוריים


מצגת

פירוט, הסברים ודוגמאות