בחינות בגרות בלשון

חיבור עברי


1

קיץ תשמ"ה 1985

שאלון

2

קיץ תשמ"ו 1986

שאלון פתרון

3

חורף תשמ"ז 1986

שאלון

4

קיץ תשמ"ז 1987

שאלון

5

קיץ תשמ"ח 1988

שאלון

6

קיץ תשמ"ט 1989

שאלון

7

חורף תש"ן 1989

שאלון

8

קיץ תש"ן 1990

שאלון פתרון

9

חורף תשנ"א 1990

שאלון

10

חורף תשנ"ב 1991

שאלון

11

קיץ תשנ"ב 1992

שאלון

12

חורף תשנ"ג 1992

שאלון

13

קיץ תשנ"ג 1993

שאלון

14

קיץ תשנ"ד 1994

שאלון פתרון

15

קיץ תשנ"ה 1995

שאלון פתרון

16

חורף תשנ"ו 1995

שאלון פתרון

17

קיץ תשנ"ו 1996

שאלון פתרון

18

קיץ תשנ"ז 1997

שאלון

19

חורף תשנ"ח 1998

שאלון

20

קיץ תשנ"ח 1998

שאלון פתרון

21

חורף תשנ"ט 1999

שאלון

22

קיץ תשנ"ט 1999

שאלון פתרון

23

חורף תש"ס 2000

שאלון

24

קיץ תש"ס 2000

שאלון פתרון

25

קיץ תשס"א 2001

שאלון פתרון

26

חורף תשס"ב 2002

שאלון

27

קיץ תשס"ב 2002

שאלון

28

חורף תשס"ג 2003

שאלון

29

קיץ תשס"ג 2003

שאלון

30

חורף תשס"ד 2004

שאלון

31

קיץ תשס"ד 2004

שאלון

32

חורף תשס"ה 2005

שאלון

33

קיץ תשס"ה 2005

שאלון

34

חורף תשס"ו 2006

שאלון

35

קיץ תשס"ו 2006

שאלון

36

חורף תשס"ז 2007

שאלון

37

קיץ תשס"ז 2007

שאלון

38

חורף תשס"ח 2008

שאלון

39

קיץ תשס"ח 2008

שאלון לקחי בחינה

40

חורף תשס"ט 2009

שאלון

41

חורף תשס"ט 2009

מועד מיוחד

שאלון

42

קיץ תשס"ט 2009

שאלון

43

חורף תש"ע 2010

שאלון

45

קיץ תש"ע 2010

שאלון