בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

חיבור והבנה לעולים חדשים


1

???

אחרי 25 שנה

שאלון

2

???

גורדי שחקים

שאלון

3

קיץ תשנ"א 1991

אלבניה

שאלון פתרון משה"ח

5

חורף תשנ"ג 1993

בכלוב חשוך וצר

שאלון פתרון משה"ח

4

קיץ תשנ"ב 1992

כורתים את יערות העד

שאלון פתרון משה"ח

6

קיץ תשנ"ה 1995

העברית חזקה מאיתנו

שאלון פתרון משה"ח

7

קיץ תשנ"ו 1996

שמור מרחק

שאלון פתרון משה"ח

8

קיץ תשנ"ז 1997

בקשת עזרה

שאלון פתרון לאה ישלח

9

קיץ תשנ"ח 1998

השוויון בין המינים

שאלון פתרון לאה ישלח

10

קיץ תשנ"ט 1999

האמריקניזציה

שאלון פתרון משה"ח

11

קיץ תש"ס 2000

האמנם הצליח תהליך

הקליטה

שאלון פתרון משה"ח

12

חורף תשס"א 2001

שפת הגוף

שאלון

13

חורף תשס"ב 2002

בשביל זה יש חברים

שאלון

14

קיץ תשס"ב 2002

קפסולת הזמן

שאלון

15

קיץ תשס"ג 2003

מדוע אנשים כותבים

על קירות?

שאלון