כל התחביר מבחינות הבגרות

כל התחביר 70%

שאלון רגיל

34 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל השאלות כל התשובות

כל התחביר 70%

שאלון מותאם

24 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל השאלות כל התשובות

כל התחביר 70%

עולים חדשים

25 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל השאלות כל התשובות

כל התחביר

שאלון ב רגיל

42 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


כל התחביר

שאלון ב מותאם

33 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

כל התחביר

שאלון 04 מותאם

12 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


כל התחביר 30%

8 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

כל התחביר - שאלון א

45 מבחנים

כל השאלות כל התשובות