כל התחביר מבחינות הבגרות

כל התחביר 70%

שאלון רגיל

39 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות        כל התשובות

כל התחביר 70%

שאלון מותאם

29 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות         כל התשובות

כל התחביר 70%

עולים חדשים

25 מבחנים - כולל קיץ 2022 

כל השאלות      כל התשובות 

כל התחביר

שאלון ב רגיל

42 מבחנים

כל השאלות         כל התשובות


כל התחביר

שאלון ב מותאם

33 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

כל התחביר

שאלון 04 מותאם

12 מבחנים

כל השאלות             כל התשובות


כל התחביר 30%

8 מבחנים

כל השאלות        כל התשובות

כל התחביר - שאלון א

45 מבחנים

כל השאלות       כל התשובות