בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

ידיעת הלשון והבעה - 04


1

חורף תשס"א 2000

לשון החיות ולשון אנוש

שאלון פתרון אנקורי

2

קיץ תשס"א 2001

צמחי תבלין ובושם

שאלון פתרון אנקורי

3

קיץ תשס"א 2001

חצב ברק

האם בעלי חיים 'עושים פרצופים'

שאלון

4

חורף תשס"ב 2002

לדבר בשפת הקומיקס

שאלון פתרון אנקורי

5

קיץ תשס"ב 2002

אחת בפה ואחת בפרלמנט

שאלון פתרון אנקורי

6

חורף תשס"ג 2003

האדם הקורא, האדם הפוליטי

שאלון פתרון אנקורי

7

קיץ תשס"ג 2003

חיים ממוחשבים בעולם המערבי

שאלון פתרון תיכון תל אביב

8

חורף תשס"ד 2004

חוקי המשיכה

שאלון פתרון אנקורי

9

קיץ תשס"ד 2004

צפוף אצלנו, נורא צפוף

שאלון פתרון תיכון תל אביב

10

חורף תשס"ה 2005

אחרוני הנשרים

שאלון פתרון אנקורי

11

קיץ תשס"ה 2005

יש לאן ללכת

שאלון פתרון אנקורי

12

חורף תשס"ו 2006

אני תקוע בפקק

שאלון פתרון תיכון תל אביב

13

קיץ תשס"ו 2006

גבול היכולת האנושית בספורט

שאלון פתרון תיכון תל אביב

14

חורף תשס"ז 2007

קיצור תולדות העברית

שאלון פתרון אנקורי

15

קיץ תשס"ז 2007

האנגלית הופכת להיות

דומיננטית יותר ויותר

שאלון פתרון אנקורי

16

חורף תשס"ח 2008

הצד השני של המטבע

שאלון פתרון אנקורי

17

קיץ תשס"ח 2008

עכו העתיקה - עיר מורשת עולם

שאלון פתרון אנקורי