כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון מותאם 70%

כל ההבנה וההבעה 70% 

מותאם ורגיל


28 מבחנים - כולל קיץ 2023


כל המאמרים             כל השאלות

כל שם המספר

ומילות היחס

כולל קיץ 2023


חוברת מס' 1 - 53 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 2 - 90 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 3 - 37 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות

כל מערכת הצורות 70% 

מותאם

29 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות        כל התשובות


33 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות       כל התשובות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

כל השאלות           כל השאלות

כל התחביר 70% 

מותאם

29 מבחנים - כולל קיץ 2023 

כל השאלות         כל התשובות 


33 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות        כל התשובות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

כל השאלות             כל התשובות