כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון מותאם 70%

כל ההבנה וההבעה 70%


24 מבחנים - כולל קיץ 2022


כל המאמרים כל השאלות

כל שם המספר

ומילות היחס

כולל קיץ 2022


חוברת מס' 1 - 53 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


חוברת מס' 2 - 81 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


חוברת מס' 3 - 32 מבחנים

כל השאלות כל התשובות

כל מערכת הצורות 70%

שאלון מותאם

24 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל השאלות כל התשובות


33 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות כל התשובות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

כל השאלות כל השאלות

כל התחביר 70%

שאלון מותאם

24 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל השאלות כל התשובות


33 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות כל התשובות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

כל השאלות כל התשובות