כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון מותאם 70%

כל ההבנה וההבעה 70%


20 מבחנים - כולל קיץ 2021


כל המאמרים כל השאלות

כל שם המספר

ומילות היחס


חוברת ראשונה - 53 מבחנים

כל השאלות


חוברת שנייה - 67 מבחנים

כל השאלות


חוברת שלישית - 25 מבחנים

כל השאלות

כל מערכת הצורות 70%

שאלון מותאם


חוברת ראשונה - 19 מבחנים

כולל קיץ 2021

כל השאלות


חוברת שנייה - 33 מבחנים

כל השאלות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

כל השאלות

כל התחביר 70%

שאלון מותאם


חוברת ראשונה - 19 מבחנים

כולל קיץ 2021

כל השאלות


חוברת שנייה - 33 מבחנים

כל השאלות


חוברת שלישית - 12 מבחנים

השאלות